De Wereld Zien In Het Licht Van De Schepper

Dr. Michael LaitmanIn deze wereld kunnen we niets veranderen, uitgezonderd onze waarneming van de wereld. De wereld zelf verandert niet, maar als een mens zichzelf daarin ziet vanuit een ander gezichtspunt, toont de hele wereld zich totaal anders aan ons: positief, vol licht, geluk en absolute goedheid.

Nu lijkt onze wereld vol gebreken, onaangenaam, onzeker en vol veranderingen en bedreigingen, alleen vanwege ons niveau van waarneming.

Het enige wat werkelijk van belang is, is dat wij tot de groep behoren, dat wij erin opgaan en wel zo dat niets van ons achterblijft, en dat wij ons voortdurend overgeven aan de invloed van de groep. Het neemt vele jaren in beslag voordat wij ervan overtuigd zijn dat het waar is; het neemt aardig wat tijd in beslag voordat kleine hoeveelheden Licht ons gaan beïnvloeden. Tegelijkertijd is alles alleen van ons afhankelijk.

We moeten ons blijven inspannen om ons met congressen te verbinden en met de ontmoetingen met de vrienden en daarbij zien hoe we voor de meeting waren en hoe we daarna zijn veranderd, omdat ik een deel was van wat de vrienden werden. Hoe kan ik zo handelen dat wij een krachtige sprong kunnen maken die mij naar het volgende niveau zal brengen en het ons mogelijk zal maken om de wereld in het Licht van de Schepper te zien, wat dan absoluut zal zijn?

Het enige wat wij kunnen veranderen is onze visie op de wereld, omdat alleen onze kelim (vaten), onze zintuiglijke organen, gecorrigeerd kunnen worden; de wereld blijft hetzelfde, de wereld van Oneindigheid, daarin dobberen wij. Daarom is het enige wat wij moeten veranderen onze perceptie van de wereld.

Ik zou jullie graag het verschil willen laten voelen tussen de vervulling die een miljard maal sterker is en één die wij ontvangen uit de beste situaties in de fysieke wereld. In feite is het de waarheid, het is niet een manier om uit talrijke problemen te vluchten. Alle moeilijkheden en hindernissen, alles wat er ooit met ons gebeurt, zowel innerlijk als uiterlijk, zal tot absoluut Licht worden. Uiteindelijk zullen wij deze staat bereiken

Ik dank opnieuw de hele wereldgroep voor het ondersteunen van deze conventie en ik wil in het bijzonder mijn warmste gevoelens van dankbaarheid tot uitdrukking brengen aan de centrale Israëlische groep die enorm groot, toegewijd werk doet voor de verspreiding van onze kennis.

Het is niet zozeer de ontsluiting van Kabbalah, maar meer het collectieve werk dat mensen inzichten biedt in extreem gecompliceerde, kritieke situaties die de Schepper ons zendt. De Schepper speelt een spel met ons door extreme situaties te creëren zodat wij leven vanuit ‘geloof boven de rede’ en boven onze berekeningen uit, met gesloten ogen voorwaarts gaan. Dit doet onze Israëlische groep. Ik ben uiterst dankbaar voor de steun van de hele wereldgroep. Dank aan jullie allen.

From the Bulgaria Convention “Dawn Of A New World” Day One 11/1/13, Lesson 2

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: