De VS: Het Grondgebied Van Bandieten

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van het ‘Freelance Bureau of International Investigation’): “In de VS zijn er 500 bandieten op één politieman. Straatcriminaliteit teistert de Amerikaanse steden. Vrijwilligers van het Noord Amerikaanse ‘Freelance Bureau of International Investigation’ die hun huis uitkwamen, kwamen midden in een bendeoorlog terecht.”

“De FBI heeft in 2005 de criminaliteit van straatbendes en terrorisme gelijkgesteld omdat deze misdaden de grootste bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid vormen. Volgens de officiële gegevens van de Fed, opereren er meer dan 33 duizend bendes in het land en het totale aantal leden bedraagt meer dan 1,4 miljoen mensen! Wees niet naïef, de FBI heeft niet alle Amerikaanse gevangenen opgenomen in de lijst (er zitten 2,2 miljoen mensen gevangen in de VS), maar alleen de actieve leden van de bendes, meest jonge mannen. Met andere woorden, het aantal Amerikaanse bendes is even groot als het aantal militairen dat in het Amerikaanse leger dient!…”

“Een aanzienlijke toename van hun activiteiten was een onverwacht gevolg van de grote toename van het aantal bendes. Naast de traditionele afpersing, straathandel in drugs en wapens, begonnen de bendes illegaal vervoer van migranten, mensenhandel en bescherming van prostitutie in praktijk te brengen. Bendes begonnen high-tech misdaden te ontwikkelen, zoals vervalsingen, kredietfraude en diefstal van persoonlijke gegevens. Dit is nog angstaanjagender.…”

“De hoge aantallen zijn nog ernstiger als je bedenkt dat de meeste bendeleden mannen tussen de 18 à 25 jaar zijn. Taaie rekruten werven kinderen op scholen. Volgens het rapport ‘De strijd tegen het jonge geweld’ dat voor het Amerikaanse Congres werd samengesteld, stonden de scholen op de vierde plaats wat de werving voor centra van criminele bendes betreft. Eén op de vijf Amerikaanse middelbare scholieren krijgt een aanbod om toe te treden tot een bende.…”

“De meest voorkomende leeftijd van de nieuwe deelnemers aan de groepen is 10 à 12 jaar oud. Bovendien komen de volgende gevallen frequenter voor: de bendewervers beïnvloeden de eerste klassers (de leerplicht in de VS begint op de leeftijd van 5 à 6 jaar). “Bendes zijn erger dan terroristen,” zegt psycholoog Mary Jo Rapini. “Zij maken gebruik van naïviteit en een laag gevoel van eigenwaarde van de kinderen. Kinderen zien zichzelf als klein, hulpeloos en tot niets in staat, daarom geeft de toetreding tot een bende hen een gevoel van eigenwaarde, zorg en veiligheid….”

“Bovendien is sinds 13 mei, na het opstellen van de amendementen ‘act 32’ door de federale overheidsdienst, het Amerikaanse leger officieel bevoegd om het openbaar gezag tijdelijk over te nemen om zo de grootschalige rellen in buitengewone omstandigheden te kunnen onderdrukken. Het tegengestelde is waar: als de regering legertroepen en zware wapens inzet tegen 1,4 miljoen gewapende bendes, zullen de rellen niet onderdrukt worden, maar komt het tot een echte burgeroorlog.”

Mijn commentaar: De Amerikaanse regering gaat het pad van lijden als het niet bereid is om de methode van integrale educatie en opvoeding in te voeren als het enige middel dat ons kan redden van een toekomstige burgeroorlog. Wij moeten ons voorbeeld gebruiken om te laten zien hoe het mogelijk is om mensen naar goede onderlinge relaties te brengen door de kracht van eenheid (het Hogere Licht) toe te staan om onze egoïstische aard te veranderen. Dan zal iedereen begrijpen dat het mogelijk is!

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: