De Taal Van De Onthulling Van De Schepper

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘Het Onderwijs in Kabbalah en de Essentie Daarvan’: De aanduidingen, benamingen en numerieke waarden (Gematria) behoren volledig tot de Wijsheid van Kabbalah. De reden dat zij ook te vinden zijn in de andere talen, is dat de wijsheid van Kabbalah al die talen omvat. Dat is zo omdat het om allerlei specifieke gevallen gaat waarmee de andere talen moeten worden ondersteund.

De Taal van Kabbalah is de voornaamste taal om de Schepper te onthullen. In principe zijn alle vier de Talen van Verworvenheid daarvoor bestemd. Echter, de andere drie talen (Tenach, Halachah en Haggada) zijn ‘begeleidend’, ze zijn opgenomen in de Taal van Kabbalah maar bestaan ook zelfstandig, zodat ze elk hun eigen accent kunnen toevoegen door middel van hun verschijningsvorm.

Er is dus één taal voor de onthulling van de Schepper, die vier aspecten kent en de belangrijkste is de Taal van Kabbalah. Deze omvat alles, is hoger dan de rest, en wordt door alles omvat. Alle symbolen, alle voorstellingsvormen, alles wat we lezen in de boeken van de Kabbalisten, is geschreven in de taal die ze hebben gecreëerd om de onthulling van de Schepper uit te leggen aan de mens. Alles is uitsluitend daarvoor bedoeld.

Daarom is het zo dat, zoals Baal HaSulam schrijft in ‘De Introductie tot de Studie van de Tien Sefirot’, degene die boeken opent die geschreven zijn door Kabbalisten van verschillende generaties – dat wil zeggen door mensen met spirituele verworvenheid – en ze niet voor dat spirituele doel aanwendt, daardoor zeer nadelige gevolgen ondervindt. In plaats van dat hij gelijk een haan de opkomende dageraad prijst, wordt hij als een vleermuis die uitsluitend  in de duisternis leeft en zich sterk verzet tegen het daglicht dat ons reeds nadert.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 11/21/13, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed