De Kracht Van Het Vrouwelijke Verlangen

Dr. Michael LaitmanDoor de geschiedenis heen hebben we gehoord over groepen Kabbalisten. Zij waren speciaal en gingen in kleine groepen, die alleen uit mannen bestonden, heel goed met elkaar om.

Het kwam voor dat een vader zijn dochter onderwees, zoals Rambam dat deed bijvoorbeeld. Of een broer onderwees zijn zus, zoals Mozes en Miriam. Er waren vrouwelijke profeten, vrouwen die zelf heel hoge niveaus bereikten op spiritueel gebied, maar het was in alle voorgaande generaties niet gebruikelijk dat vrouwen zich mochten aansluiten bij groepswerk.

In onze tijd echter zijn we getuige van heel interessante veranderingen. Wij hebben in de tijd van Rabash al ontdekt dat ook vrouwen zich aangetrokken voelden tot de wijsheid van Kabbalah en integrale educatie, zij worden door een innerlijk verlangen aangestuurd. Als een mens een innerlijk verlangen heeft, ligt alles voor hem open.

Rabash was de eerste die het gangbare patroon veranderde, hij bracht de vrouwen van zijn studenten in een groep bijeen en zij ontvingen zijn artikelen over de maatschappij, groepswerk en verbinding. Zij raakten eraan gewend om deze artikelen te verduidelijken, samen met het andere studiemateriaal. Rabash zorgde voor een plek waar de vrouwen bij elkaar konden komen en naar de lessen voor de mannengroep konden luisteren.

Het was een grote ommekeer. In het verleden konden vrouwen nooit in de nabijheid komen van iemand die Kabbalah studeerde, maar Rabash stelde zijn studie open voor alle vrouwen. Hij ontdekte dat zij in onze tijd dezelfde behoeften hebben, hetzelfde punt in het hart, als de mannen. Tegenwoordig zien we dat de vrouwen zelfs nog standvastiger zijn dan de mannen in hun vasthoudendheid aan het spirituele pad.

Het bovenstaande, samen met de globale crisis, heeft ons wereldwijd de mogelijkheid gegeven voor de correctie van de wereld. Er zijn nu geen verschillen meer tussen de mannen en de vrouwen in de groep. Zij vervullen dezelfde rollen in de verspreiding van de wijsheid van Kabbalah en met name in integrale educatie. Deze rollen worden jaarlijks steeds meer gelijk en de verschillen zijn vervaagd en verdwijnen nu, ik ben hier heel blij mee. Hoe meer sterke vrouwen wij hebben die deelnemen aan ons werk, in onze disseminatie en in ons totale sociale leven, hoe stabieler en trouwer we zijn op het spirituele pad.

From the One America “Virtual Convention” Day One 11/16/13, Lesson 1

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed