De Geluksindex

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit de Pravda): “De indicator voor het niveau van het Bruto Binnenlands Product wordt steeds meer bekritiseerd. Volgens deskundigen is dit geen goede indicator voor het sociale welbevinden. Het BBP kan de internationale stroom van inkomen niet goed inschatten, evenmin als het gebruik van diensten door huishoudens, de vernietiging van het milieu, de kwaliteit van sociale relaties, economische en persoonlijke veiligheid, gezondheid en levensverwachting.”

“Het BBP neemt toe bij toenemende criminaliteit, vervuiling, natuurrampen en bedreiging van de publieke gezondheid waardoor de kosten voor bescherming of herstelmaatregelen hoger worden. Economen stellen voor om de ‘geluksindex’ te gebruiken in plaats van het BBP. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat geluk behoort te worden toegevoegd aan de ontwikkelingsindicatoren.”

“Ondanks de brede belangstelling van het publiek voor de geluksindex, is deze indicator louter subjectief. Vanuit het oogpunt van elk individu, wordt de mate van geluk beschouwd als het hoogst bereikbare, waaronder alle andere wensen vallen zoals: intellect, rijkdom, gezondheid, roem, liefde, vrede, kinderen, vreugde, enzovoort.”

“Otto von Bismarck heeft over geluk gezegd: “Om gelukkig te zijn moet men gezond zijn, rijk en een dwaas zijn. Zonder dat laatste, doen de eerste twee kwaliteiten er niet toe!”

Mijn commentaar: De methode van de integrale ontwikkeling van de mens creëert een gevoel van geluk buiten onszelf, als collectief, en de kwaliteit een dwaas te moeten zijn, is dan niet langer nodig voor geluk!

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed