Zet De Koers Vanaf Het Begin Uit

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, uit het artikel ‘De Vrede’: ….iedereen kan zien hoe een grote maatschappij als de Russische Staat, met een bevolking van honderden miljoenen mensen, met meer land dan geheel Europa, in het bezit van de grootste voorraad grondstoffen ….. Maar toch, kijk eens wat er van hen geworden is.

…. als je de rijkdom van dat land met zijn vele inwoners bekijkt, lijkt het onredelijk dat het in een dergelijke situatie is terecht gekomen. Deze natie heeft echter één zonde begaan die de Schepper niet zal vergeven: het kostbare grootse werk, namelijk het geven aan anderen, waar zij mee begonnen zijn, moet voor de Schepper zijn en niet voor de mensheid.

Vraag: Wat betekent ‘voor de Schepper’?

Antwoord: Allereerst gaat het hier niet over religie. Het begrip ‘voor de Schepper’ betekent: Ik bouw de kelim (vaten), het verlangen om de gebroken kelim te ontdekken in de perfectie van de Hogere Macht. Hierbij gaat het niet zomaar over het bouwen van een perfect sociaal systeem, maar ik ontdek dat het er over gaat dat ik de eerste, oorspronkelijke, fundamentele macht van de Schepper toevoeg.

Met andere woorden: ik ontdek een uniek verschijnsel dat zich voegt bij de verhouding tussen het Licht en de kli (vat). Ik heb nu de volgende vormen, die tot elkaar in relatie staan: Ik heb een lichaam en daarin bevindt zich de levenskracht. Maar dit is niet voldoende. Het is niet voldoende dat ik mij goed voel, vol leven, gezond en open naar de wereld; het is nodig dat ik daarbij het hogere niveau voel en waarneem, Degene die mij heeft geschapen en alle omstandigheden in mijn leven vormt. Ik moet Hem ontdekken en bereiken dat ik mij aan Hem hecht om Hem vreugde te geven. Dan zal Hij mij genot geven en samen zullen wij dit gemeenschappelijke goed ontdekken, dit wordt ‘het punt van hechting’ genoemd, de ‘druppel van hechting’.

Dit is het Doel. Geleidelijk aan wordt het helder voor ons en worden wij er nauwkeuriger op gericht. Maar als wij hierop geen koers zetten, werkt deze hele reeks van correcte berekeningen niet, dan bereiken wij geen resultaat.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/08/13, Writings of Baal HaSulam “The Peace”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: