Onze Eenheid Is Sterker Dan Alle Vijanden

Dr. Michael LaitmanEen gedeelte uit het boek The Light of the Sun: … en bovendien, wanneer Israël bevrijd is en zich verdiept in de Torah, overwinnen zij allen die tegen hen strijden.

We veroveren en neutraliseren alle kwade krachten door de eenheid tussen ons in stand te houden. Ze zijn niet langer nodig omdat alle krachten tot één kracht behoren: Er is geen ander dan Hij, het Goede dat Goed doet. Maar het wordt alleen als goed gevoeld als een mens, op zijn niveau en naar zijn vermogen, naar het goede hunkert.

Als hij daar niet naar hunkert, werkt dezelfde kracht op een tegengestelde manier. De handelingen van die kracht zijn natuurlijk nog steeds goed en welwillend, zowel naar de zondaars als naar de rechtvaardigen toe, maar een mens die de neiging heeft om tegengesteld te zijn aan het goede en welwillende, voelt deze kracht als kwaad. Dit kwaad wordt op verschillende manieren geopenbaard, al naar gelang de eigenschappen en verlangens die hij moet corrigeren door hetzelfde Licht dat Hervormt. In dit Licht voelt hij dus duisternis, zoals een vleermuis die verblind wordt door het zonlicht, in tegenstelling tot een haan die de dageraad met plezier welkom heet.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 10/13/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed