Kinderen En Ouderen Vertragen De Groei Van De Wereldeconomie

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van nakedcapitalism): “De afgelopen jaren heb ik een reeks artikelen geschreven waarin ik stel dat de vergrijzing van de wereldbevolking grote negatieve gevolgen zal hebben voor de consumptie-uitgaven, de marktwaarde, overheidsinkomsten en belastingen.”

“Ik heb eveneens beweerd dat de effecten van de vergrijzing waarschijnlijk het meest voelbaar zullen zijn in de westerse landen, hoewel sommige ontwikkelingslanden, met name China, ook nadelig kunnen worden beïnvloed.”

“Het probleem vloeit hoofdzakelijk voort uit het naderende einde van de demografische ‘sweet spot’, als namelijk een hoog percentage van de werkende beroepsbevolking slechts een klein aantal afhankelijken hoeft te ondersteunen. Een dergelijke gunstige leeftijdsopbouw was van invloed op bijna alle grote economieën in de wereld en er ontstond een bevolkingsstructuur die optimaal was voor de economische groei; met name daar waar de grootste segmenten van de bevolking noch jong noch oud waren, maar gemiddeld, dat wil zeggen: bestaande uit de beroepsbevolking.”

“Het gevaar wordt niet gevormd door de tragere groei. Trage groei is geen slechte zaak. Het is nog steeds groei. Het gevaar zit in de verschillende verwachtingspatronen waarbij wij tragere groei onaanvaardbaar vinden… “

“De hoge groeicijfers die we in de afgelopen decennia hebben ervaren en die leidden tot de wereldwijde financiële crisis, waren problematisch en de groei dreigt nog veel meer getemperd te worden als de verhouding tussen de bevolkingsleeftijden en de onderlinge afhankelijkheid verslechtert.”

Mijn commentaar: Er zal geen groei meer plaatsvinden; toch zal de wereld in evenwicht komen als wij precies produceren wat nodig is en het niet doen om ons te verrijken, maar om iedereen te voorzien van de noodzakelijke goederen en diensten en niet meer dan dat. De natuur zal alles vernietigen wat te veel is geproduceerd en zal dit doen met alle middelen die tot haar beschikking staan: epidemieën, natuurrampen, oorlogen. Inderdaad, het plan van de natuur bestaat eruit om al haar delen, met inbegrip van de mensheid, in evenwicht te brengen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: