Het Belangrijkste Is Het Gebed

Dr. Michael LaitmanMAN is een gebed, een daad die voortkomt uit het verlangen en niet uit het verstand. Het wordt geboren door het verlangen van Bina en Malchut die samenwerken. Wij moeten dit gebed naar Boven brengen, dit betekent dat wij tot het besluit moeten komen dat dit voor ons het belangrijkste is. Dit is de betekenis van ‘naar Boven brengen’.

De gehele meetschaal bevindt zich in mij. In mij leven talloze verschillende vragen en verlangens die ik min of meer indeel op basis van voorkeur, waarbij ik sommige belangijker en andere minder belangrijk vind. Boven dit alles moet echter de kracht van eenheid zijn waarin ik de Schepper wil onthullen om Hem vreugde te geven.

Als ik al mijn handelingen, verlangens en impulsen zo hanteer dat deze eenheid voor mij het belangrijkste is geworden, betekent dit dat ik MAN laat opstijgen. De behoefte aan eenheid, correctie en onthulling van de Schepper – om Hem vreugde te geven – is dan het belangrijkste voor mij, dat komt op de eerste plaats. Dit wordt een ‘opstijging’ genoemd.

Deze dringende vraag stuur ik niet via een mail of een SMS naar een ver verwijderde ster. Alle werelden bevinden zich in de mens. Daar begint alles, wordt het gerealiseerd en wordt het bewust. Daarom moet ik in mezelf alles goed op orde brengen door al mijn verlangens op één lijn te rangschikken, volgens een duidelijke prioriteitenschaal, de zuiver materiële zaken: voedsel, seks, gezin, welvaart, eer en kennis en de zaken die enigszins los staan van deze wereld. Helemaal bovenaan de top van deze ladder van prioriteiten moet mijn verlangen staan om de Schepper vreugde te brengen door onze verbinding, door Hem de gelegenheid te bieden om zich nu in ons te onthullen.

MAN is ‘Mayin Nukvin’ (vrouwelijk water). Water is Bina en de vrouw, Nukva is Malchut. Ik voeg in een gebed Bina en Malchut samen, met andere woorden: ik verbind de verlangens met elkaar, delen van Malchut, met het water, genade – Hesed, de eigenschap van Bina. Ik wil dat deze vorm als één geheel bestaat. Ik breng dit verzoek naar Boven en ik wil met anderen verbonden worden door de eigenschap van genade, Bina, de eigenschap van geven.

Daarom wordt mijn verzoek ‘vrouwelijk water’, MAN genoemd. Ik verhef het. Dit betekent dat dit voor mij het allerbelangrijkste is en als ik probeer om dit verlangen in mijn hart te blijven dragen en het op alle mogelijke manieren in zijn volle diepte wakker te houden, wordt het een gebed genoemd, het verheffen van MAN.

In de mate waarin ik mij inspan om dit te volbrengen, beïnvloedt het Corrigerende Licht mij en maakt het mij bewust van verschillende staten in mezelf: gedachten en gevoelens ten gunste van verbinding en ertegen, ten gunste van geven en ertegen. Op deze manier wordt er geprobeerd om mij wakker te schudden en mij door verschillende staten heen te leiden zodat ik meer begrijp en voel en ervaringen opdoe. Zo word ik mij langzamerhand bewust van wat het waarachtige gebed is, MAN.

Op dit pad moet ik door frustratie heengaan, ongeduld, angst om te mislukken en het gevoel dat ik niet begrijp wat voor succes ik eigenlijk verwacht: voor mijzelf of om de Schepper vreugde te geven. Op dit punt helpt het om het hele universum – de gehele minerale, vegetatieve, en animale natuur en mensen – als mijn eigen verlangens te zien die van mij afgebroken zijn door het breken van de kelim (vaten) en uit mijn bewustzijn zijn verdwenen.

Nu zie ik dit alles voor mij en moet ik het door eigen inspanning met mezelf verbinden, hoewel het zich allemaal buiten mij lijkt te bevinden. Ik moet proberen om mij ertoe te verhouden alsof dit alles zich in mezelf bevindt. Dan zullen mijn inspanningen ook een gebed genoemd worden, MAN.

Als ik op deze manier werk aan mijn correcte waarneming van de werkelijkheid en alle delen met elkaar verbind door middel van de eigenschap van genade, breng ik de gemeenschappelijke kli (vat) steeds dichter bij de oorspronkelijke vorm, met andere woorden: bij de gecorrigeerde staat als één geheel.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/15/13, The Zohar

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: