Geketend Aan De Schuld Van Het Egoïsme

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan het externe publiek – waarvoor wij dissemineren – enig spiritueel verlangen krijgen nu mensen zich tegenwoordig met zoveel andere dingen bezig houden? Hoe kunnen wij hun wensen omzetten in een gebed dat wij opwaarts brengen?

Antwoord: Als mensen geen ontevredenheid voelen over hun leven, mogen wij hen niet benaderen. Daarom hebben wij 3500 jaar moeten wachten sinds de uittocht uit Babylon. De behoefte aan verandering treedt nu pas op, nu de crisis zich in de wereld verspreidt.

Hun vragen hebben niets met spiritualiteit te maken. Zelfs Abraham zei daar niets over toen hij de inwoners van Babylon om zich heen verzamelde, hij vertelde hen niet dat zij nu zouden gaan werken voor een speciale, nieuwe God. Hij zei alleen: “Beste vrienden, we zijn in een crisis terecht gekomen. We begrijpen elkaar niet meer, onze samenleving is uit elkaar gevallen en verscheurd doordat wij elkaar haten. Niemand weet meer wat we moeten beginnen. Iedereen heeft zijn eigen god: voor de een is het geld, voor de ander beroemd zijn, voor een derde politiek en voor een vierde wetenschap. Er is totaal niets meer over van ons bestaan: er zij geen gezinnen meer, geen kinderen, er is geen onderwijs meer, geen veiligheid, geen hoop voor de toekomst. Laten we ons leven gaan verbeteren!”

Abraham vertelt de mensen dat hij het geheim van een goed leven bezit, het gaat niet om verheven zaken maar om een eenvoudig leven! Hij zegt: “Jullie voelen dat je ego je leidt naar de erkenning van het kwaad. Kunnen jullie al zien dat jullie ego uit kwaad bestaat en dat het jullie verhindert om een goed leven te leiden en jullie ter dood veroordeelt?”

Sommige mensen waren het met hem eens en met hen ging hij op pad. Anderen zeiden dat zij het zonder hem wilden uitzoeken, zij verdreven hem uit Babylon. Hij had er willen blijven. Maar toen hij zijn groep om zich heen had verzameld en zich meer verdiepte in dit werk, realiseerde hij zich dat hij allereerst met de Galgalta ve Eynaim moest gaan werken en dat hij daarna met de gecorrigeerde GE naar de AHP moest gaan en de AHP moest gaan corrigeren. Zo verliet hij Babylon en ging hij naar het land dat de Schepper hem wees.

Je kunt met iemand alleen in een taal spreken die bij hem past en zijn dringende wensen accepteren. We gaan alleen naar de mensen toe die het gevoel hebben dat ze in een moeilijke situatie zitten. We gaan niet naar de middenklasse die het nu nog goed heeft, maar alleen naar mensen die hulp nodig hebben. Er zijn ook mensen die niet zien dat er problemen zijn, en zelfs als ze het zouden zien, denken ze nog dat het hen persoonlijk niet beïnvloedt. Met hen leggen we ook geen contact.

We leggen alleen contact met mensen die in de crisis zitten. De crisis is zodanig dat zij het gevoel hebben dat zij er niet uit kunnen komen en alle hoop verloren hebben. Zij weten niet waar zij naartoe moeten voor hulp, ze voelen zich wanhopig, ten einde raad en hebben geen hoop meer voor de toekomst

De middenklasse voelt deze problemen op het ogenblik nog niet, maar als we letten op de snelheid waarmee de crisis zich verspreidt, zal de middenklasse over een half jaar in de onderklasse terecht komen. De middenklasse zal helemaal verdwijnen. Dan hebben we alleen de elite nog over en de armoede. Dan kan je ook praten met de mensen die in de onderklasse zijn terecht gekomen.

Over een half jaar, hooguit een jaar, zal de situatie er voor de middenklasse zo uitzien, dat ze helemaal klaar zijn voor onze uitleg. Het is alleen maar afhankelijk van het aantal klappen dat iemand krijgt. Als iemand zijn hoop voor de toekomst gaat verliezen, kunnen we al met hem gaan praten. Het zal allemaal in de nabije toekomst gebeuren.

Nu kunnen zij nog niet naar ons luisteren, het geldt nu alleen voor de mensen met het punt in het hart. Maar er zijn niet zoveel van die mensen en ze zitten meestal in een omgeving die deze vonken in het hart onderdrukt. Deze spirituele vonk van een mens wordt dan onder druk gezet door zijn egoïsme en heeft het zwaar te verduren door het gezin, de kinderen, de mening van de omgeving, verantwoordelijkheden en schuld.

Er wordt met opzet voor gezorgd dat mensen vastzitten aan schuld, dan is er geen ontsnappen mogelijk. De huidige economie stoelt veel meer op schuld dan op winst. Iedereen heeft een schuld van een half miljoen dollar, pas geborenen meegeteld. Hierdoor zitten mensen aan een systeem vast en hebben ze geen vrije keuze meer. Het is buitengewoon moeilijk om je uit deze ketenen te bevrijden.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/6/13, The Study of the Ten Sefirot

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: