Een Gids Naar De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Bestaat er – naast het gemeenschappelijke doel – een specifieke intentie voor elk woord bij het lezen van de Kabbalistische teksten?

Antwoord: Zodra je spiritualiteit bereikt hebt, zul je zowel een gemeenschappelijke houding ten opzichte van de tekst krijgen als een persoonlijke houding ten opzichte van elk woord.

Je zult namelijk voelen wat door elk woord vertegenwoordigd wordt. Je zult het woord leven. Je zult de schrijver volgen, dezelfde handelingen uitvoeren en je zult zien dat jouw handelingen precies het resultaat blijken te hebben die de auteur beschrijft.

Een Kabbalistisch boek is een boek met instructies! Je volgt de nauwkeurige instructies volledig op en je controleert in jezelf de resultaten die worden beschreven, op deze manier kom je verder omdat je je ziel corrigeert.

En je ontvangt een enorme vreugde bij elke handeling omdat je de Schepper onthult! In elke handeling onthul je iets van een aspect van Zijn houding, iets van Zijn eigenschappen. Je voert namelijk handelingen uit om te worden zoals Hij, volgens de manier waarop Hij het verlangen om vreugde te ontvangen in jou heeft gecreëerd.

Daarom staat er geschreven: “Door Uw handelingen, zal ik U leren kennen.” Elke handeling die je uitvoert, geeft een enorme vreugde!

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/6/10, “Introduction to the Study of the Ten Sefirot

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed