Een Dagelijks Wonder

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we het belang van de ochtendles herstellen als deze lessen na zoveel jaren een routine zijn geworden en geen uitdaging meer vormen.

Antwoord: De ochtendles is een plaats waar het Hogere Licht kan worden verkregen. Alsof je naar een benzinestation gaat om te tanken. Door de dag heen moet je allerlei soorten tekortkomingen verzamelen: de behoefte aan het Licht dat Hervormt, de behoefte aan de spirituele Kracht, het verlangen om aan de Schepper gelijkvormig te worden. Dan kan je deze tekortkomingen onderzoeken en verhelderen: het ware beeld van de ware wereld, mijn verhouding daartoe en de invloed die door die wereld op mij wordt uitgeoefend.

Door de hele dag heen moet je zien hoezeer je deze vorm van de werkelijkheid, waarin je ronddraait, nog niet begrijpt, deze nog niet duidelijk is, maar gebroken. Als je naar de ochtendles komt, moet over deze vorm het Hervormende Licht schijnen, in je gedachten, je gevoelens en al je zintuigen.

Maar als je je niet op de ochtendles hebt voorbereid, wordt het een dagelijkse routine voor je, zoals vakken die je op school leert: De Zohar, Talmud Eser Sefirot, enz. Dan wordt het een lege les, je hebt er niets aan, je verliest alleen maar alles. Als je niet naar de les komt met de juiste tekortkomingen, zul je de juiste vervulling die de les je geeft niet ontvangen, dan leer je namelijk wijsheid en geen Torah.

De Torah wordt het Hervormende Licht genoemd. Dus het is het een of het ander: ofwel je bestudeert de Torah, of je bestudeert wijsheid, abstracte theorie. Dit bepaal je door middel van je intenties, je tekortkomingen en de behoefte aan correctie die je voor de les hebt voorbereid.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/7/13, The Zohar

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: