De Wereld Vanuit Een Nieuw Perspectief

Dr. Michael LaitmanVraag: U zegt dat mensen die integrale groepen vormen zich uniek beginnen te voelen. Hoe komt dit tot uiting?

Antwoord: Het unieke is dat die mensen met andere ogen naar de wereld gaan kijken. Allereerst zien ze dat er werkelijk onderlinge verbinding mogelijk is, het belangrijkste hierbij is dat het op de juiste wijze toegepast wordt, dat we begrijpen dat we van nature allemaal verschillend zijn en dat we elkaar op geen enkele manier moeten proberen te veranderen of in verwarring brengen. Er bestaat geen dwang, integendeel, we stijgen alleen boven onze oorspronkelijk egoïstische eigenschappen uit en we verbinden ons met elkaar door middel van goede onderlinge verhoudingen, boven de egoïstische basis uit.

We zijn allemaal egoïsten, innerlijk zijn we allemaal onbuigzaam, grof en ‘zwart’. Maar we stijgen boven het ego uit, we begrijpen dat wij van nature zo zijn en wij willen boven dat alles uit een altruïstisch platform creëren.

Doordat wij hieraan bouwen, gaan we voelen dat de natuur – niet onze persona, onze egoïstische natuur, maar de natuur in het algemeen gesproken – specifiek volgens het integrale principe is gecreëerd. We gaan zien dat dit het probleem van de mensheid is, men gaat nu het verschil voelen tussen de egoïstische natuur van de mensheid en de hogere natuur die zich openbaart. Het gebrek aan evenwicht en harmonie geeft ons het gevoel van een ‘multi-crisis’.

From Kab TV’s Through Time 9/15/1

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed