Profiteer Niet Ten Koste Van De Ander

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Exodus (Mishpatim) 22:24: Indien je aan iemand uit mijn volk, de arme die bij je is, geld leent, wees dan geen harde schuldeiser voor hem, leg hem geen woekerrente op.

Een mens mag niet profiteren ten koste van anderen. Alles moet nauwkeurig worden gemeten en gewogen, volgens het bedrag dat een ieder bereid is om aan iemand te geven en van hem te ontvangen, want uiteindelijk moeten allen totale wederzijdse verbinding en heelheid bereiken.

Daarom zijn alle wetten die over relaties tussen mensen gaan gebaseerd op de verbinding met één complete spirituele materie, dat wil zeggen: een gezamenlijk harmonieus geheel. Stel dat jij voor mij werkt als tuinman en ik werk voor jou als timmerman, dan moet er een volkomen gelijke vergoeding zijn. En dat wordt nauwkeurig verwoord in: “Ga en voorzie elkaar van levensonderhoud,” dat is wederzijds. Daarom hebben we allemaal verschillende eigenschappen gekregen.

Ik kan dus niet van jou profiteren en jij niet van mij. Het enige wat we kunnen doen is ons product uitwisselen. Hieruit zijn alle overige belangrijke wetten afgeleid die we in de toekomst zullen toepassen, wij en de hele mensheid. Dit zijn wetten van volkomen gelijkheid, gelijke verdeling en beloning, een gelijke levensstandaard waarbij er geen verschillen bestaan tussen mensen: rijk of arm, gelukkig of ongelukkig, enzovoort.

Vraag: Maar de zin: “Indien je aan iemand van mijn volk geld leent”, kan gemakkelijk een negatieve houding naar Joden opwekken.

Antwoord: Dit gaat over spirituele concepten, spirituele wetten.

De Torah spreekt niet over relaties tussen mensen in onze wereld, maar alleen over de manier waarop mensen verlangen naar gelijkvormigheid met de Schepper door middel van de onderlinge verbinding die een algemene wederzijdse eigenschap creëert die gelijk is aan de eigenschap van geven van de Schepper en zij ontdekken Hem in deze innerlijke eigenschap. Daarom staat er geschreven: “mijn volk”, hiermee wordt ieder mens bedoeld die naar dit doel hunkert en dat heeft niets met afkomst te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/27/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: