Kijken Naar De Wereld En Compassie Voelen Met Het Lijden

Dr. Michael LaitmanRabash: ‘Liefde voor de Naaste’: Ik kijk naar een klein puntje, naastenliefde genaamd en ik denk erover na wat ik kan doen om alle mensen gelukkig te maken.

Als ik naar mensen kijk, zie ik lijden, ziekte, ieders persoonlijke pijn en de algemene ellende van de hele maatschappij: oorlogen tussen volkeren. Behalve een gebed kan ik hen niets geven, dat wordt beschreven als: empathie met het lijden van de maatschappij.

Liefde voor mensen en liefde voor de Schepper zijn hetzelfde, want dit bevindt zich buiten het lichaam, buiten zelfzuchtige interesses van de mens, daarom voelt hij geen enkel verschil daartussen. Daarom is aan ons mensen het gebod gegeven om de naaste lief te hebben. Als ik mijzelf dus altijd, in alle situaties – dat wil zeggen in alle veranderingen van mijn verlangens – kan checken, zal ik snel inzien of ik die liefde wel of niet heb. Dan kan ik mijzelf iedere seconde corrigeren en op die manier snel de liefde voor de ander bereiken, wat praktisch gezien hetzelfde is als liefde voor de Schepper.

Ik kijk naar mensen en ik vraag me af wat ik voor hen kan doen. Zij vragen om voedsel, welzijn van het gezin, geld, macht en kennis: ik heb niets wat die verlangens kan vervullen. En als ik het wel kon, zou ik dat dan moeten doen, is dit de juiste manier? Is deze wereld aan ons gegeven om correctie aan te brengen op het fysieke niveau, om de samenleving zo te organiseren dat we op de ons bekende wijze materiële welvaart bereiken? We zien dat iedereen dit probeert, zonder succes, dus waarom zou het mij plotseling beter lukken dan anderen?

Het enige wat wij echter moeten doen is begrijpen dat ‘Er geen ander is dan de Schepper’. Er bestaat maar één Kracht die in de wereld werkt. Het is noodzakelijk dat wij alleen tot Hem onze bede te richten, vragen en Hem ervan overtuigen dat wij werkelijk willen dat Hij tussenbeide komt en het ‘Werk van de Schepper’ uitvoert. Alle veranderingen en alle correcties komen van Hem en wij hebben de taak om alleen maar te vragen, een gebed te laten opstijgen, MAN.

Dus als wij in disseminatie werken en verschillende mensen ontmoeten, van jonge kinderen tot oude mensen, moet het ons duidelijk zijn dat we hen niets goeds op het materiële gebied van deze wereld brengen. Hoewel we allerlei activiteiten organiseren en clubs oprichten, zijn dit alleen maar verschijnselen die met de buitenkant te maken hebben, als het mogelijk zou zijn om het zonder deze dingen te doen, zouden we ze niet gebruiken

We moeten dit materiële framework alleen organiseren om een praktische basis te creëren waarop het werk van de Schepper gerealiseerd kan worden. Maar de rest, de actie zelf, vindt alleen plaats door middel van het gebed, een verzoek, en als antwoord daarop begint het Hogere Licht dat Hervormt te werken en wordt het verlangen vervuld.

Wij kunnen niet begrijpen op welke manier de werkelijkheid verandert. Ofwel de wereld verandert door handelingen in de materie waardoor er iets in de wereld gecorrigeerd wordt, of het Licht komt en verandert onze innerlijke eigenschappen waardoor wij kunnen zien dat de wereld verandert en beter wordt.

Alle handelingen worden alleen door de kracht van het gebed en de hulp van de Schepper tot stand gebracht, door Zijn werk, door veranderingen die van Boven naar ons toe komen. Dit moeten we nog laten samengaan met ons handelen in de materie, maar later zullen zij het Licht van de Schepper zien: “Door het woord van de Eeuwige werden de hemelen en de aarde geschapen.”

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 9/8/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed