“Het Werk Is Omvangrijk, Maar De Beloning Is Groot”

Dr. Michael LaitmanUit het artikel ‘Geloof’ van Rabash: ‘Rabbi Tarfon was gewoon te zeggen: “De dag is kort, het werk is omvangrijk, de werkers zijn lui, maar de beloning is groot en de Meester van het huis is vastberaden.” (Pirkey Avot 2:20) Als men denkt dat er geen kapitaal bestaat zonder een Beheerder en erop vertrouwt dat de Meester bestaat, voelt men de verplichting’.

Wij kunnen niet uit onszelf ontwaken, we ontwaken pas als de Schepper ons wakker maakt want we zijn gevormd uit materie die geen levensgeest bezit. Daarom worden wij schepselen genoemd, dit betekent dat wij door Boven bestuurd worden. Pas nadat de Schepper ons doet ontwaken, zien wij dat het werk omvangrijk is, de werkers lui zijn, maar de beloning groot is en de Meester vastberaden is. Dan gaan wij aan het werk.

Op dit punt treedt onze vrije wil in werking. De Schepper plaatst de hand van de mens op de goede lotsbestemming en zegt: “Pak dit!” Met andere woorden, de actie van de Schepper komt eerst, vervolgens zijn wij aan de beurt om het werk voort te zetten, namelijk aan te pakken wat de Schepper ons geeft. Wij moeten onze omgeving organiseren en studeren zodat elke dag zo gestructureerd is dat wij zowel op het ene gebied als op het andere inspanningen kunnen verrichten.

Naast onze gebruikelijke taken en disseminatie verantwoordelijkheden mogen we nooit onze verbinding met de oorspronkelijke bronnen verbreken. Wij zullen alleen het gewenste en verwachte resultaat bereiken als wij ervoor zorgen dat wij voortdurend de verbinding met de bronnen in stand houden. Het werk is omvangrijk, maar de beloning is groot, we moeten onze kelim (vaten) dus zo voorbereiden dat wij deze beloning kunnen ontvangen.

Dit alles vraagt van ons dat wij onze tijd in verschillende onderdelen verdelen: ons gewone leven, studie en disseminatie. We moeten consequent aan alle drie onderdelen aandacht besteden en erop letten dat we nooit één onderdeel verwaarlozen. Als we er maar één onderdeel van verwaarlozen, blijven we niet op de middellijn. Zelfs als we de tijd niet in gelijke delen verdelen, we moeten toch voor alle drie onderdelen zorgen.

We moeten aan deze punten onze bijzondere aandacht geven. Zelfs als iemand een heel belangrijke disseminatie opdracht heeft, moet hij de studie niet vergeten. Er bestaat geen excuus voor het missen van lessen omdat je bezig bent met disseminatie. Dit zou werkelijk heel schadelijk zijn, want er staat geschreven: “Als je Mij één dag in de steek laat, zal Ik twee dagen niet bij je zijn.” Dit is gevaarlijk. Als je de studie niet voortzet vanwege disseminatie, zal alles wat we winnen uiteindelijk in verlies veranderen.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 9/10/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: