Het Licht Dat Mij Redt Zodat Ik Niet Verdrink

Dr. Michael LaitmanHet enige verschil tussen onzuiverheid en heiligheid, tussen ballingschap en bevrijding, duisternis en Licht, is de aanwezigheid van de Schepper, maar het is allemaal afhankelijk van de mens. Alles verloopt volgens het alomvattende plan en mijn plaats in het systeem, maar ik krijg elk moment een vrije wil en de mogelijkheid om duisternis in Licht te veranderen.

Natuurlijk vergeet ik dit telkens weer en val ik steeds weer in de duisternis, maar ik moet me inspannen en proberen om het Licht te bereiken. Op het moment dat ik het Licht bereik, val ik weer in de duisternis en zo moet ik keer op keer weer opstaan. Dit proces gaat door totdat alles is opgehelderd en alle correcties hebben plaatsgevonden.

Daarom bestaat het verschil tussen ballingschap en bevrijding uit een kleine toevoeging in de vorm van de letter Alef, deze letter betekent ‘het hoofd van de wereld’ (Aluf shel olam), de Schepper. Als ik Hem naar de staat waarin ik mij bevind toetrek en mij realiseer dat Hij de oorzaak is, dat er ‘geen ander is dan Hij’, dat alles afkomstig is van Hem die Goed en Barmhartig is en dat ik mijzelf moet corrigeren zodat ik op deze manier elke staat zal accepteren, woont de Schepper in mij in de mate waarin mijn kelim (vaten) gecorrigeerd zijn. En dan verandert de ballingschap in bevrijding, de duisternis in Licht.

Als ik niet op deze manier handel, blijf ik in de corrupte staat en moet ik op zoek gaan naar een manier om mijzelf sterker te maken en de correctie uit te voeren. Hieruit bestaat in feite al ons werk. Wij moeten elkaar in de groep versterken om het voor een ieder mogelijk te maken om vanuit de duisternis naar het Licht op te stijgen door alles aan de Schepper toe te schrijven.

We zullen zeker iedere keer weer teruggeduwd worden en we zullen gedwongen worden om te vallen. Het Licht doet dit alles.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/20/13, Shamati #127 “The Difference Between Kernel, Essence, and Added Abundance”

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed