“De Blindheid Van Moderne Economen”

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Casey Research): “Het contrast tussen de academische Mainstream economie en de ’echte wereld economie’ is altijd groot geweest, maar tegenwoordig is het verschil zo groot dat het lijkt of de twee hebben niets met elkaar gemeen hebben. Als je Paul Krugman en Doug Casey zou vragen hoe onze economie hersteld zou moeten worden, zou je twee diametraal tegenovergestelde antwoorden krijgen .….”

” De Mainstream economie is sterk afhankelijk van wiskunde, terwijl de echte wereld economie daar niets van moet hebben.”

“In de harde wetenschappen zoals natuur- en scheikunde worden de beste resultaten bereikt op terreinen die zich bezighouden met de onveranderlijke natuurwetten waarbij men wiskunde toepast. Anderzijds is economie een sociale wetenschap en probeert men daarin het menselijk gedrag uit te leggen: zelfs de meest wispelturige acties, maar ze zijn niet beter mathematisch meetbaar dan de precieze mate van schaamte toen je tijdens een reünie van de eindexamenklas op de middelbare school hebt overgegeven op de jurk van je geliefde. Wat natuurlijk nog nooit heeft plaats gevonden bij iemand die wij kennen.”

“In de gewijde zalen van de academische wereld hoef je niet correct te worden gevonden om nuttig te zijn. Wanneer je in de zakenwereld vaker fout zit dan dat je gelijk hebt, zal je daar niet lang in functie kunnen blijven. In tegenstelling daarmee kunnen academische economen in hun rol van verdedigers van het regime heel succesvolle carrières maken – en dat gebeurt dan ook. Het maakt niet uit of ze het totaal bij het verkeerde eind hebben in vrijwel elke voorspelling die ze ooit gedaan hebben: zo lang ze met hun prognoses op één lijn zitten met hun vakgenoten kunnen zij bijvoorbeeld collectief beweren dat niemand ooit de financiële crisis kon zien aankomen …..”

“Ik vermoed dat academici bitter zijn over dit feit en denken dat er iets mis moet zijn met de vrije markt omdat zij daardoor niet adequaat beloond worden. Ze begrijpen uitstekend dat geld stelen van de regering voor hen vaak de enige manier is om een heleboel geld te vergaren en omdat dat principe op één lijn ligt met hun wijze van werken, moet dit voor iedereen toepasbaar zijn ….”

Mainstream economen gaan ervan uit dat de totale vraag – naar goederen en diensten in de economie op een bepaalde tijd en van een bepaald prijs niveau – de bron is waaruit alle welvaart voortvloeit en dat dus alles wat de totale vraag doet toenemen positief is, zelfs als het verspilling betekent voor de overheid. Economen gebruiken dit eveneens als excuus om belachelijk rooskleurige voorspellingen te doen.”

Mijn commentaar: We hebben te maken met de elite die boven de economen staat en hen dicteert wat zij moeten doen. We zouden het kunnen vergelijken met wat ooit door de Sovjet – elite over cybernetica werd gezegd: “De economie is de hoer van het imperialisme.”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed