Waarom Is Onze Tijd Zo Bijzonder?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom geldt disseminatie in onze tijd als echt spiritueel werk?

Antwoord: De wereld is veranderd en is er klaar voor. We hebben ons voorbereid voor dit moment, we konden studeren en hoefden nog niet naar buiten te treden naar het publiek, we bleven in een staat van afwachten zoals een machine die in een neutrale stand staat. Dat wil zeggen: de motor is wel actief maar werkt op een heel lage snelheid en met een stationair draaiende motor. Er is nauwelijks een spoor van leven in te vinden.

We zouden tot aan het einde van ons leven in deze staat kunnen blijven, zoals de Kabbalisten uit het verleden dat hebben gedaan, maar zij leefden in een andere tijd waarin zij al deze eigenschappen konden ontdekken zonder verbinding met de ‘lageren’. Wij bevinden ons echter in een situatie waarin we onze spirituele kli (vat) niet kunnen ontwikkelen zonder dat we verbinding met mensen hebben, want deze kli moet in verbinding staan met de verlangens van het grote publiek.

Dus zonder disseminatie zullen we ons niet verder ontwikkelen. We zouden nog vijf à tien jaar met weinig vooruitgang door kunnen gaan. We ontwikkelen ons, er komen nieuwe groepen bij, maar dit voegt aan ons maar een heel klein verlangen toe waarmee we zouden kunnen werken en waar vanuit we de Schepper zouden kunnen bereiken. Hiervoor hebben we het verlangen nodig van een niveau dat lager is dan het onze, dat niet uit het punt in het hart afkomstig is: het verlangen dat ontstaat vanuit integrale verbinding.

Als de verbinding niet zichtbaar was geworden zoals die nu tussen alle delen van de mensheid te zien is – gebroken, uitermate slecht, protectionistisch, vol haat en afwijzing van anderen, met de behoefte om de ander alleen maar te gebruiken – zouden we niet in staat zijn geweest om het verlangen van de mensen te krijgen. De mensheid heeft duizenden jaren lang niet minder geleden dan nu, zelfs nog veel meer. Nu heeft dit verlangen er echter een nieuwe kwaliteit bij gekregen die afkomstig is van het corrupte netwerk van verbinding tussen mensen.

Daarom kunnen we hun verlangen nemen en het naar de Schepper verheffen. Wat er moet worden gecorrigeerd hebben zij al! Het is niet nodig om het verlangen van een bepaald mens te corrigeren, het is echter noodzakelijk om de verbinding tussen hen te corrigeren, het algemene netwerk. Dit is in het verleden niet onthuld, daarom konden de Kabbalisten niet dichter bij de mensen komen. We leven nu in een tijd van crisis als gevolg van het gebroken netwerk van verbindingen en dit is zichtbaar als de oorzaak van de crisis. Dus, we kunnen de beschadigde verbindingen tussen mensen nemen en die verbindingen corrigeren.

We werken alleen met deze verbindingen en niet met de verlangens die veroorzaakt worden door gebrek aan geld, gezondheid, gezinsproblemen, kinderen of werk. Het maakt niet uit welke individuele verlangens een ieder heeft, het belangrijkste is dat ze in onze tijd in een vorm zichtbaar zijn die niet door de conventionele methode kan worden opgelost. Dat was in het verleden mogelijk, maar nu niet meer.

We zien dat wetenschap, psychologie, geneeskunde, menselijke relaties, ouderschap en de houding naar het werk uit elkaar vallen, omdat we hebben ontdekt dat er een corrupt netwerk van verbindingen tussen ons bestaat. Het wordt onthuld als de oorzaak van alle kwaad. Hiervan zijn Kabbalisten zich bewust, volgens onderzoek komt de gewone wetenschap langzamerhand ook tot dergelijke conclusies.

Daarom kunnen we dit corrupte netwerk nemen en vragen om de correctie daarvan. Dit moet worden gecorrigeerd omdat tijdens het breken geen kli gebroken is, maar wel de verbinding met anderen. Daarom worden alle correcties gedaan in je relatie tot anderen. Zoals er geschreven staat: “Wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet,” “Heb je naaste lief als jezelf” en “Je zult je Maker liefhebben.” Alle correcties gelden alleen voor de verbindingen.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 8/15/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed