Kleuterschool Democratie

Dr. Michael LaitmanEens regeerden er autocraten over de hele wereld. Ze hadden absolute macht en ze regeerden lange tijd over de volkeren.

Toen volgde het industriële tijdperk, de bourgeoisie werd sterker en sommige vorsten bleven bestaan als speciale symbolen, een mooie toevoeging aan het leven van een land. In plaats van de vorsten kwam er een nogal ‘vaag’ staatssysteem op, daarbij regeerde niet één man alleen, maar de macht van het geld, namelijk de mensen die geld bezaten.

Zij domineren de wereld, tenslotte bleven er nog maar een paar families over die drie, vier of zelfs vijf eeuwen geleden de geldstroom gingen beheren. Overigens ‘bestuurden’ ze zelfs toen de gekroonde hoofden enigszins, sommige kroonden ze en anderen wierpen ze omver.

Zo wordt de wereld bestuurd door het grote geld en de bezitters ervan staan boven landen en grenzen. Ze hebben hun eigen wereldkaart en de democratische regeringen zijn voor hen een ‘façade’. In feite is de democratie de ‘kleuterschool’ van de wereld met kindermeisjes die de ‘kinderen’ rustig houden en hen voorzien van alles wat nodig is. Rustige makkelijke ‘kindertjes’, dat is democratie.

In mijn ogen is dit het meest listige en bedrieglijke regime. Een koning is iets anders, hij is openhartig, verbergt niets, maakt zijn soevereiniteit aan iedereen duidelijk. Bij hem is alles duidelijk: hij is de heerser, hij neemt beslissingen en hij is omringd door machtige rijke mensen. Anderzijds heeft niemand de echte macht en verantwoordelijkheid in een democratie. Vandaag zegt een politicus het ene, morgen iets anders. We zijn zo trots op deze vorm van bestuur, maar in wezen is het de meest verwerpelijke vorm vanwege de onbetrouwbaarheid ervan, elke dag krijgen we dit duidelijker te zien.

Democratisch gekozen leiders hebben geen effectieve macht in het kader van dit systeem en zijn niet in staat om problemen op te lossen. Nu de massa zich hiervan bewust is, wordt ze ernaar behandeld. Omdat de massa geen werkelijke macht heeft, hebben de regeringen ook geen macht. De regeringsleden hebben ‘een goede plek gevonden’ met een hoog salaris, bonussen, vakantie, enz. Bovendien weten ze hoe ze met elkaar moeten discussiëren en besteden ze veel tijd aan dergelijke productieve activiteiten. Na verloop van tijd wordt dit voor iedereen duidelijk. Op een bepaald niveau van de realisatie van het kwaad zal het ons helpen om de situatie te veranderen.

Anderzijds zorgde – in een echte monarchie – een slimme en rechtvaardige koning beter voor zijn volk dan de huidige leden van het Parlement en de ministers met hun mooie woorden. De koning voelde: dit is mijn land, mijn schat, mijn eigendom. Daarentegen zien de huidige leiders hun mensen niet. Mensen betekenen niets, ze zijn zo kortstondig alsof ze helemaal niet bestaan …

Dit betekent natuurlijk niet dat de moderne, autoritaire tendensen positief zijn. Het punt is dat hierbij verschillende landen verschillende opvattingen over macht hebben. We moeten rekening houden met het karakter van mensen en hun opvoeding, evenals met andere factoren. In Rusland neigt men bijvoorbeeld naar een autocratie: mensen willen een kans krijgen om hun leven te organiseren en zien het liefst één man aan de top, dat is duidelijk Anderzijds is de heel oude tegenstelling tussen Republikeinen en Democraten zo verwarrend, dat de Amerikanen zelf waarschijnlijk niet meer begrijpen welke processen er aan de macht zijn.

Rusland verschilt fundamenteel niet van Amerika. De Amerikanen zijn immers – zij het in bedekte vorm – veel strenger dan de Russen. Naar buiten toe beschouwen we de Verenigde Staten als een vrij land, maar in feite is er niet veel vrijheid.

Dit is noch goed, noch slecht, de elite heeft geen andere keus. De Staat heeft de macht en heeft middelen nodig om deze macht uit te voeren. Mensen moeten constant binnen bepaalde grenzen worden gehouden. Als je één deur voor hen opent, moet je de andere sluiten en dat vereist passende middelen.

Het probleem van tegenwoordig is dat het onderwijssysteem zowel in Rusland als in de VS kritiek ondervindt. Daarom kan niets de leiders helpen om aan de macht te blijven. Alle touwtjes zullen uit hun vingers glippen, want ze zijn tegenwoordig niet in staat om met de nieuwe generatie om te gaan. Ze weten niet hoe ze de jongeren en de groten van deze wereld, de heersers en de rijken moeten benaderen, hierin staan ze machteloos. Het ligt niet binnen hun menselijke macht, hier hebben we te maken met een innerlijk programma van de menselijke ontwikkeling, voortgang naar een nieuwe fase die ons naar een nieuwe staat brengt. Daarom is er tegenwoordig geen verschil tussen Rusland en Amerika en – in het algemeen gesproken – ook geen verschil meer met andere landen. Alles valt uiteen.

De enige vraag is hoe dit afloopt. Dit hangt van onze keuze af. Hoe dan ook, door de erkenning van het kwaad zullen wij begrijpen dat we onze natuur moeten veranderen, want er is geen andere mogelijkheid om de problemen op te lossen, niet in de maatschappij, niet in de industrie, niet in de handel, en niet op het gebied van macht. Alles wordt veroorzaakt door onze menselijke aard. Dit is de enige factor die we kunnen veranderen en dan zal alles veranderen.

Dit moet de mensheid begrijpen. Wanneer dit begrip komt, zullen mensen hun vertrouwen in al het andere verliezen en zullen ze innerlijk toegeven: het enige wat nodig is, is werken aan de menselijke natuur.

Deze oplossing zal niet op de gebruikelijke manier gerealiseerd worden maar door middel van automatisering op verschillende gebieden. Wij zullen een nieuwe industrie creëren waar robots bijna alle functies zullen overnemen. We zullen hiernaar ook op andere terreinen overschakelen, inclusief de geneeskunde en de handel. Laat geautomatiseerde machines overal werken en mensen zullen de processen beheren, zorgen voor het onderhoud en nieuwe technologieën ontwikkelen. Voor het overige zal de mens – naast zijn basisbehoeften – zich maar met één ding bezig houden: studie, educatie en opvoeding en dat zal voor iedereen in deze wereld eenheid garanderen.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 7/29/13, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed