Een Tweede Kans Voor Degenen Die De Eerste Keer Gefaald Hebben Bij De Uittocht

Dr. Michael LaitmanUit het artikel van Rabash ‘Voor Degenen Die zich op het Afgelegen Pad bevonden, wordt Pasen verschoven naar een Tweede Pasen’ : Hoe groter het geloof van de mens in de Schepper is, hoe sterker hij zich van de Grote Koning verwijderd voelt en hoe meer men voelt dat men zondigt, evenredig aan het niveau van het geloof dat men heeft in Zijn Grootheid. Tengevolge hiervan zondigt een rechtvaardig mens – hij die zich bewust is van de Grootheid van de Koning – meer dan een gemiddeld mens.

Als een mens erkent dat hij een zondaar is, betekent dit dat het aan deze mens van Boven is toegestaan om de Goddelijke Aanwezigheid enigszins te naderen en is hem de mogelijkheid geboden om te begrijpen dat hij heeft gezondigd.

Er staat geschreven: ”De Schepper legt de rechtvaardige een haarbreed in de weg.” Als de mens voelt dat hij gezondigd heeft, hoeft hij niet te vrezen, want het is een teken dat hij door Boven is opgeheven. Daarom moet hij zijn kracht vermeerderen en de last van de Hemel aanvaarden, dan bereikt hij succes.

Als men de Schepper dichter nadert, wordt het gevoel van onbetekenend en dwaas zijn, van Hem verwijderd zijn, sterker. Alles werkt namelijk omgekeerd. Een gewoon religieus mens streeft niet naar een spiritueel pad, hij bidt en denkt dat hij dichtbij de Schepper is. Maar degene die zover komt dat hij de nabijheid van de Schepper verbindt met zijn persoonlijke eigenschappen, is al in staat om zichzelf eerlijker te beoordelen en in die mate beoordeelt hij de afstand tussen zichzelf en de Schepper. Elke keer als hij dit opnieuw beoordeelt is hij nauwkeuriger, het stelt hem in staat om te zien hoe ver hij in werkelijkheid van de Schepper verwijderd is.

Wij realiseren ons dat de afstand tussen onszelf en de Schepper toeneemt en dat we aan heel veel voorwaarden moeten voldoen om de afstand te overbruggen en dichter bij Hem te komen. Daarom staat er geschreven dat “de Schepper de rechtvaardige een haarbreed in de weg legt.” Niet omdat Hij hem slecht behandelt, maar omdat degenen die er al vrij dicht bij zijn om een rechtvaardige te worden – namelijk zij die op de drempel staan naar volledig en zuiver geven – hun gelijkvormigheid met de Schepper op een heel fijne schaal meten. Door een dergelijke wijze van meten zien zij dat zij nog uiterst ver van de Schepper verwijderd zijn en vele correcties moeten ondergaan.

Daarom bestaat het concept van de ‘Tweede Pasen’, bestemd voor degenen die de Uittocht uit Egypte gemist hebben tijdens de eerste Pasen. Over een maand wordt er aan hen een nieuwe mogelijkheid geboden die de ‘Tweede Pasen’ wordt genoemd. Mensen die voelen dat zij grote zondaren zijn en van wie het pad buitengewoon lang is, bereiken hun doel alleen in de tijd van de ‘Tweede Pasen’.

Het betekent dat hij zich geen zorgen hoeft te maken en niet hoeft te wanhopen omdat het pad te lang lijkt te zijn voor hem, hoewel veel mensen hiervoor terugschrikken en zich daardoor genoodzaakt voelen om het pad te verlaten.

Integendeel, het is een teken dat zij het Doel naderen! We moeten uiteindelijk op het niveau komen waarop Farao erkent dat de Schepper de Rechtvaardige is en dat hij, de Farao, de dwaas is; dit is het niveau waarop de uittocht uit Egypte plaatsvindt.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 4/5/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed