De Werkloze G20

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van de OESO): “Wij, de Bestuurders van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, roepen de Ministers van Arbeid en Werkgelegenheid van de G20-landen op om hun samenwerking te versterken met het doel om de plannen en de omvang van de werkgelegenheid te verbeteren, evenals de arbeidsmarkt en het beleid met betrekking tot sociale bescherming, om hogere niveaus van productie en lonende werkgelegenheid te bereiken en bij te dragen aan de versterking van de wereldeconomie.”

“Ook al zijn er zes jaren verstreken sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis, het groeitempo van de werkgelegenheid in de meeste G20 landen blijft zwak, daardoor wordt een significante daling in de hoge niveaus van werkloosheid en het gebrek aan arbeidsplaatsen belemmerd.”

“Zoals wordt vermeld in de achtergronddocumenten die gezamenlijk door de IAO en de OESO zijn opgesteld voor de vergadering van de Ministers van Arbeid en Werkgelegenheid van de G20, is er sprake van een aanzienlijke diversiteit tussen de landen in de situaties op de arbeidsmarkt. In de afgelopen 12 maanden is de werkloosheid in de helft van de G20-landen marginaal gedaald terwijl er juist een stijging was in de andere helft. De werkloosheid ligt boven de 25 procent in Zuid-Afrika en Spanje; bedraagt ruim 11 procent in Frankrijk en Italië en in de EU als geheel; ruim 7 procent in Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en ligt onder de 6 procent in Australië, Brazilië, China, Duitsland, India, Indonesië, Japan, Zuid-Korea, Mexico, de Russische Federatie en Saoedi-Arabië.”

“In het begin van 2013 heeft het totale aantal werklozen in alle landen van de G20 93 miljoen bereikt, waarvan ongeveer 30 procent gemiddeld langer dan een jaar werkloos is …”

“De werkgelegenheidssituatie in de G20-landen zou aanzienlijk verbeteren door een meer ondersteunende externe omgeving, afhankelijk van wat de G20-landen voor hun eigen economie doen. Dit vereist collectieve inspanning van alle landen om te werken aan hun gezamenlijke doelstelling: een sterke, duurzame en evenwichtige groei.”

Mijn commentaar: De wens om het aantal werklozen te verminderen, evenals de publieke woede en spanning is duidelijk, maar deze inspanningen zullen tot niets leiden omdat niemand overproductie nodig heeft en het niet afgestemd is op het milieu. Het is noodzakelijk om de hele houding ten aanzien van werk, arbeid, huishoudkunde, enz. opnieuw op te bouwen, dit is alleen mogelijk met een totale her-educatie van de mens.

Het is absoluut geen moeilijke taak, niet te ingewikkeld, te duur, of belastend. Het effect is onmiddellijk zichtbaar en duidelijk. Het enige probleem is de psychologische barrière die moet worden overwonnen door degenen van wie de beslissing afhangt om ‘Integrale Educatie en Opvoeding’ te introduceren.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed