“De Revolutie Van De Middenklasse”

Dr. Michael LaitmanOpinie (Francis Fukuyama, Amerikaans politiek wetenschapper en politiek econoom): “Het thema dat de recente gebeurtenissen in Turkije en Brazilië met elkaar verbindt en ook met de Arabische lente van 2011 en de voortdurende protesten in China, is de opkomst van een nieuwe globale middenklasse….”

“In Turkije en in Brazilië – zoals eerder in Tunesië en Egypte – is het politieke protest niet door de armen aangevoerd, maar door jonge mensen met een hoger dan gemiddeld onderwijs- en inkomensniveau. Ze zijn technisch goed onderlegd en maken gebruik van sociale media zoals Facebook FB +0.45% en Twitter om informatie te versturen en demonstraties te organiseren. Zelfs wanneer ze in landen wonen die regelmatig democratische verkiezingen houden, voelen ze zich vervreemd van de heersende politieke elite.…”

“Een rapport uit 2012, geschreven door het Europees Instituut voor Veiligheidsstudies, hanteert een bredere definitie van de middenklasse, en heeft voorspeld dat het aantal mensen in die categorie zou toenemen van 1,8 miljard in 2009 naar 3,2 miljard in 2020 en 4,9 miljard in 2030 (op een geraamde wereldbevolking van 8,3 miljard inwoners)….”

“Dit is geen nieuw fenomeen. De Franse, de Bolsjewistische en de Chinese revolutie werden alle geleid door ontevreden mensen uit de middenklasse, zelfs als hun ultieme beslissing later werd beïnvloed door boeren, werknemers en de armen.”

“Terwijl protesten, opstanden en soms revoluties doorgaans worden aangevoerd door mensen die sinds kort tot de middenklasse behoren, slagen de laatstgenoemden er zelden in om een politieke verandering op lange termijn tot stand te brengen. Dit komt omdat de middenklasse zelden meer mensen vertegenwoordigt dan een minderheid van de maatschappij in de ontwikkelingslanden en intern is verdeeld. Tenzij ze een coalitie met andere delen van de samenleving kunnen vormen, brengen hun bewegingen zelden duurzame politieke veranderingen teweeg….”

“Geen enkele politicus in de VS of Europa zou vanuit zijn ivoren toren mogen neerkijken op de gebeurtenissen die in de straten van Istanbul en São Paulo plaatsvinden. Het zou een ernstige vergissing zijn om te denken: ‘Hier kan zoiets niet gebeuren.’”

Mijn commentaar: De vraag is waarmee ze naar mensen gaan. Het probleem is niet dat de massa opgevrolijkt moet worden, maar dat er werkelijke veranderingen tot stand gebracht worden. Werkelijke veranderingen kunnen alleen plaatsvinden als ze in overeenstemming zijn met de ontwikkeling van de natuur en de samenleving, dat wil zeggen, gericht op de integratie van de mensheid.

Daarom is de enige werkelijke oplossing voor alle dringende problemen in de maatschappij, de implementatie van de methode van integrale educatie en opvoeding onder de bevolking. Daarna kan de sociale structuur hervormd en gereset worden op basis van de verkregen kennis en de nieuwe vaardigheden van integrale educatie.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed