De Ladder Naar De Toekomst

Dr. Michael LaitmanWe moeten ons voorstellen hoe ons toekomstige, volgende niveau zal zijn, wij kunnen ons hierbij alleen maar een perfecte vorm van geven voorstellen: niet voor de helft, niet voor een kwart, maar volledig geven. Dit is de enige manier waarop het lagere niveau zich het hogere niveau kan voorstellen, de maat van de ultieme gecorrigeerde staat. Immers, door naar het volgende niveau te rijzen, zal uiteindelijk het einde van de correctie bereikt worden.

Alle kwaliteiten, alle belemmeringen en teleurstellingen die in een mens aanwezig zijn, moeten gecorrigeerd en voltooid worden tot de perfecte staat. Er verdwijnt niets, er blijft een spoor achter, maar alles wordt gecorrigeerd en toegevoegd aan de vorm van volledig geven die een mens zich alleen maar kan voorstellen. Hij zal meemaken dat de hele wereld, iedereen, aan elkaar geeft en dat hij daarbij hoort, daarin wordt opgenomen en erin oplost.

Dit is zijn volgende niveau en als hij dat bereikt heeft, ontdekt hij daar een nieuw verlangen, een nieuwe diepte, een heel nieuwe hoeveelheid werk. Hij zal zich weer moeten inspannen om alle verlangens van dit niveau te onthullen, de eigenschappen en de diepte van de kelim (vaten) daarvan en hij moet er weer naar streven om dit niveau volledig te corrigeren. Wanneer hij dit bereikt heeft, betekent het de voltooiing van de tien Sefirot van dit volgende niveau. Zo zal hij van staat naar staat rijzen, van niveau naar niveau.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/30/13, Writings of Rabash

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed