Waarachtige Dankbaarheid Aan De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: U zegt dat het ‘onmogelijk is om de Schepper te danken als ik moet huilen’. Wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: Ik kan niet huilen van de pijn en tegelijkertijd degene danken die deze pijn in mij veroorzaakt. Het gevoel van pijn geeft aan dat je Hem niet kunt danken, je zou het misschien wel kunnen, maar dan blijft het oppervlakkig. Je begrijpt het en met je verstand ben je je hiervan bewust, maar je kunt het niet voelen.

Je moet aan je gevoelens werken zodat je genot kunt voelen in plaats van pijn als je bezig bent om je egoïsme te corrigeren. Als de hindernis van de Schepper komt, moet deze omgezet worden in geluk, vreugde en genot. Dit is ons werk. Hieruit bestaat de correctie van onze Kelim (vaten).

Maar zolang je nog een onvolkomenheid in je staat bespeurt, is er geen sprake van dank aan de Schepper. In principe heeft Hij onze dank niet nodig. Als je je goed voelt, is dit jouw onbewuste dankbaarheid aan Hem. En als je dit gevoel ook aan Hem toeschrijft, is er sprake van complete dankbaarheid. Het is heel eenvoudig.

From the Convention In Krasnoyarsk 6/14/13, Lesson 3

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed