Twee Verboden Met Betrekking Tot De Vrienden

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe weet ik dat ik een vriend geen schade toebreng als ik mijn vreugde en mijn indrukken met hem deel?

Antwoord: Er gelden twee verboden met betrekking tot de vrienden.

Het eerste verbod is dat je met niemand spreekt over je relatie met de Schepper. De enige met wie je hierover kunt praten is je vrouw als ze voortdurend met jou op het pad is. Met de vrienden kan je spreken over alles wat betrekking heeft op je relatie met de groep, de studie en wat er verder nog is, behalve over je relatie met de Schepper.

Het tweede verbod: je toont op geen enkele manier, niet door wat je zegt, door geen enkel gebaar, door geen enkele gezichtsuitdrukking, ook maar enige minachting voor het spirituele werk. Doe geen afbreuk aan de verlangens van de vrienden, maar probeer juist voortdurend hun verlangen naar het Doel op te wekken en te ontwikkelen. Veroorzaak geen enkele kortstondige neergang in de vrienden, hoe onbetekenend ook. Zorg ervoor dat je hier niet de aanleiding toe bent, zelfs met geen enkel gebaar: let hier voortdurend op. Tenslotte moet je het gevoel bereiken dat je je voortdurend in een opgang bevindt. Anders nemen zij je neergang van je over.

From the Convention In Krasnoyarsk 6/14/13, Lesson 3

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed