Kabbalisten Over Het Volk Israel En De Naties Van De Wereld, Deel 6

Iedereen uit Israel is verantwoordelijk voor de ander.

“Er is een zeker volk, alom verstrooid en verspreid onder de volkeren.” (Noten tussen haakjes zijn van mij). Haman (de voornaamste egoïstische eigenschap in een mens, één van de eigenschappen die gemanifesteerd wordt in Farao, Amalek, enz.) zei dat hij ervan overtuigd was dat het hen zou lukken om de Joden te vernietigen (namelijk de verbinding te vernietigen tussen hen die een sterk verlangen hebben naar de Schepper in een grotere, meer definitieve vorm), omdat zij van elkaar afgescheiden zijn; dus onze kracht (de egoïstische kracht die ons wegdrijft van geven en liefde) die wij tegen hen gebruiken zal het zeker winnen, want daardoor wordt er een scheiding teweeg gebracht (tussen hen die sterk verlangen naar de Schepper) tussen de mens (een ieder van hen) en God. En de Schepper zal hen op geen enkele manier helpen, want zij (door de innerlijke afstand van elkaar) zijn van Hem afgescheiden. Daarom corrigeerde Mordechai (de eigenschap van geven in een mens) deze tekortkoming (de eigenschap van afscheiding, de Haman in een mens) zoals het wordt uitgelegd in het volgende vers (in Megillat Esther): “De Joden verzamelden zich,” (…) “zij verzamelden zich en verdedigden hun leven.” Dit betekent dat zij zichzelf gered hadden door zich met elkaar te verenigen (Verbinding met de Schepper).

Writings of Baal HaSulam, Shamati #144There Is a Certain People

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: