Iedereen Wordt Bedolven Onder De Dreigende Schuldencrisis

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van de Wereld Organisatie van Schuldeisers): “Het kaartenhuis van de wereldeconomie stort steeds verder in elkaar. De problemen van Griekenland en Cyprus vormen slechts het begin van een wereldwijde trend. De overheidsschuld kan spoedig alles wat op zijn pad komt als met een enorme sneeuwbal met de grond gelijk maken”

“Staatsschulden blijven stijgen en volgens de laatste schattingen wordt het steeds moeilijker voor landen om niet alleen de schuld te verminderen, maar zelfs om deze te stabiliseren. De voorlopige resultaten voor 2012 tonen aan dat de totale schuld van alle landen een bedrag van 55 biljoen dollar heeft overschreden. Het grootste deel (75%) komt voor rekening van slechts zeven ontwikkelde economieën: de G7-landen. Tijdens het voorgaande jaar zijn ze er niet alleen niet in geslaagd om de situatie te verbeteren, maar hun schulden stegen zelfs met 5%. De totale schuldenlast van de ontwikkelde landen is toegenomen met 12%, dat is 110% van het BBP.”

“Gezien de gestaag toenemende druk horen we steeds vaker prognoses die aangeven dat de ‘schulden-zeepbel’ uit elkaar zal spatten. De landen die door schuld onder druk zijn gezet, kunnen geen enkele manier vinden om aan hun verplichtingen te voldoen en worden gedwongen om zelfs nog meer geld te lenen om de rente op hun huidige leningen te kunnen betalen. Voor zowel de meerderheid van de ontwikkelde economieën als de landen waar de schuld / BBP-ratio 60 à 70% overstijgt, lijkt het punt van ‘no return’ al overschreden te zijn. Vroeg of laat zullen zij het lot van Griekenland en Cyprus delen. Maar in dit geval zal er niemand zijn om ‘reddings-geld’ van te lenen.”

“Deskundigen neigen steeds meer naar het ergste scenario, zij beweren dat wij waarschijnlijk spoedig een crisis van de overheidsfinanciën zullen meemaken waarvan de omvang en de gevolgen de financiële crises van de afgelopen jaren ver zullen overtreffen.”

Mijn commentaar: We worden óf geconfronteerd met de ineenstorting van het mondiale financiële stelsel óf met een geleidelijke overgang naar een rationele vorm. Als we zien hoe de ‘leiders’ doof blijven voor het invoeren van Integrale Educatie, is de instorting uiteraard onvermijdelijk …

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: