Een Verbinding Die De Wereld Verandert

Dr. Michael LaitmanVraag: In wat voor intentie moeten wij zijn om tijdens de komende Conventie de wereld te corrigeren?

Antwoord: Als wij goed en sterk met elkaar verbonden zijn, met de intentie voor ons Doel, gevend aan elkaar, zal dit absoluut de wereld bereiken en zal de wereld gaan veranderen.

Het is namelijk zo, dat we door hetzelfde innerlijke systeem met elkaar verbonden zijn. Wat wij in Kabbalah bestuderen: Sefirot, Partzufim, de werelden, het zijn allemaal onderlinge verbindingen. Ze bestaan niet zomaar ergens in de ruimte: dit is onze werkelijke verbinding.

Als we dit ontdekken in de groepen van tien, zien we plotseling dat daar, tussen ons, de cirkels van de werelden zijn die ons met elkaar verbinden, hoe wij deze verbindingen beïnvloeden en hoe zij ons beïnvloeden, en het Licht manifesteert zich daartussen: dit is de manifestatie van de Schepper, Zijn Onthulling.

From the Virtual Lesson 6/2/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed