De Maatschappij Van De Toekomst: Spiritueel En Materieel

Dr. Michael LaitmanVraag: Welke principes moeten er in de toekomstige maatschappij worden toegepast, hebben zij een wederkerige verbinding met de spirituele wereld?

Antwoord: In de toekomstige samenleving gelden precies dezelfde Kabbalistische principes als in de spirituele wereld. Het gaat over hetzelfde Kabbalistische systeem van onderlinge verbinding van de gecorrigeerde delen van de schepping, van gecorrigeerde zielen, het wordt alleen in gewone materialistische taal beschreven en uitgelegd, dat is voldoende.

Ofwel ik zeg dat we ons moeten verenigen volgens de Kabbalistische principes van ‘geloof boven de rede’, ‘jezelf wegcijferen’, ‘eerste restrictie’, ‘tweede restrictie’,’Terugkerend Licht’, enzovoort, of ik zeg hetzelfde in een eenvoudige taal: dat het nodig is dat mensen zich – ondanks hun ego – met elkaar gaan verbinden en dat ze dan een unieke collectieve kracht tussen hen zullen ontdekken en voelen, dat is in feite het Hogere Licht.

From the Convention In Krasnoyarsk 6/14/13, Lesson 4

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed