De Eenheid Versterken Of Verhinderen?

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is belangrijker voor ons: de eenheid versterken of laten zoals het is. Of is er nog een alternatief?

Antwoord: Ik denk niet dat er iets kan standhouden zonder toenemende inspanning, want ons ego wordt voortdurend groter.

Wij moeten altijd denken aan de basis waarop alles rust. We leven in een wereld die zich op een egoïstische manier heeft ontwikkeld en wijzelf ontwikkelden ons ook op een egoïstische manier, daarom kunnen we er niet omheen dat wij hieraan moeten werken.

Er staat geschreven: “Beschrijf voor jezelf …, zie het voor je ogen …, …. wat zich steeds vernieuwt.” Dit betekent dat wij voortdurend moeten ‘zien’, op een andere manier is het niet mogelijk.

Daarom moeten we goed begrijpen dat wat een minuut geleden bestond nu alweer voorbij is, ogenschijnlijk waren we vrienden, we besloten om samen te werken en een minuut later waren al onze goede intenties in het niets verdwenen; zo snel verandert alles in ons. We moeten alles dus op de juiste manier begrijpen, namelijk hieraan gewend raken en het ene met het andere ondersteunen.

Wij onderzoeken dit alles met een niet aflatende inspanning. In spiritualiteit bestaat er niets met een constante snelheid. Volgens de theorie van Einstein is iets wat in een rechte lijn met een constante snelheid beweegt gelijk aan rust.

De spirituele wereld bevindt zich boven de snelheid van het licht. De grote Kabbalist Maimonides schreef zelfs al in de 12e eeuw dat spiritualiteit zich boven de snelheid van het licht bevindt.

De snelheid van het licht is overal constant. Met het concept ‘boven de snelheid van het licht’ bedoelen we dus een andere snelheid. Als het gaat om iets wat voortdurend groeit, spreken we over spiritualiteit. In spiritualiteit gaat het over het verschil, namelijk de verandering. Als er een verandering plaatsvindt die groter wordt, wordt dit in spiritualiteit beschouwd als snelheid, maar niet als versnelling. Dit betekent dat alles zich daar op een hogere magnitude-schaal bevindt, in onze wereld spreken we dan over snelheid, bijvoorbeeld een beweging met een snelheid van 200 kilometer per seconde, in spiritualiteit wordt dit beschouwd als stilstand, want hierbij vindt er geen verandering plaats.

Met andere woorden: alle staten die niet in ons veranderen, bestaan niet in spiritualiteit. Alleen onze positieve toevoegingen, de inspanningen boven ons ego uit, dat groter wordt ten behoeve van het Doel dat voor ons steeds belangrijker wordt, alleen die inspanningen worden opgevat als bestaand in spiritualiteit.

Daarom werkt het niet om een oude staat te handhaven, want het ego wordt groter. Zelfs in onze wereld is alles voortdurend in beweging. We worden ouder, ontwikkelen ons, er gebeurt altijd iets. Het lijkt alleen in ons gevoel zo dat het ego trager wordt.

Dus als je niet vast wilt komen te zitten, heb je maar één mogelijkheid: dat alles om je heen in een eeuwige beweging blijft en dat jij met dat alles verbonden blijft. Hoe is het mogelijk om met dat alles verbonden te blijven? Alleen door een overeenkomst te sluiten, als je tot de afspraak komt dat je elkaar voortdurend vooruit helpt, elkaar wakker houdt en steunt.

Als je elkaar op deze manier de juiste richting aanreikt, kan je zeker zijn van spirituele vooruitgang, anders niet: het ego zal groeien en je ‘meetrekken’ naar waar het maar heengaat. De vrienden moeten je op de juiste manier wakker houden, dan kan je dit op een heel nauwkeurige manier waarmaken.

Maar het is onmogelijk om in dezelfde staat te blijven, de natuur zal het niet toestaan. Dan zal de natuur je onder druk zetten, zodat je er door de crisis van overtuigd zal raken dat het nodig is om wakker te worden. Dit is de enige manier!

Dit probleem kom je overal tegen, zowel in gezinnen als in groepen; mensen denken dat zij in de huidige situatie kunnen blijven en dan houden ze zich vast aan een bepaalde positie en houden die in stand.

From the 2nd Preparation for the Convention in Krasnoyarsk 6/13/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: