Een Netwerk Dat Ons Voedt

Dr. Michael LaitmanVraag: Het soort netwerk waarin we nu leven, bevindt zich in een crisis. We gaan geleidelijk over naar een volgend niveau dat, hoe dan ook, wordt gerealiseerd. Wat is deze harmonieuze staat die door de hele natuur bereikt wordt wanneer we uit de crisis komen?

Antwoord: Dit is een staat waarin een mens zal transformeren en integraal, onderling verbonden zal worden. Hij zal iedereen zien als een partner binnen één systeem. Wat in het begin een zuiver theoretisch plan was, zal duidelijk en helder worden: een volledige onderlinge verbinding in de wereld.

Bovendien is deze onderlinge verbinding niet afhankelijk van iedereen op aarde, als een keten van vijf mensen zich hiervan bewust is, werkt dit door naar iedereen, wat een mens op een bepaalde plaats denkt, verschijnt onmiddellijk in een ander deel van de wereld. Dit zijn fundamentele zaken. Wij zijn in feite aan elkaar gekoppeld, zoals een ondergronds mycelium in een netwerk van wortels, met alle wortels, alle planten, enzovoort.

Dit netwerk houdt ons bij elkaar, we leven erin, we worden erdoor gevoed. Dit beginnen we nu te ontdekken. In de mate waarin we onszelf er ondergeschikt aan maken, profiteren we ervan: we begrijpen hoe we beter kunnen leven, hoe we onze weg kunnen vinden op dit nieuwe niveau, in deze nieuwe wereld die we hebben ontdekt. Als we dit niet willen navolgen, zal de natuur ons er toe verplichten door druk op ons uit te oefenen, en deze druk kan heel tragisch zijn.

From KabTV’s “Through Time” 3/17/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: