De Werkelijk Joodse Geneeskunde

Dr. Michael LaitmanVraag: Gedurende het proces van de menselijke ontwikkeling zijn er verschillende soorten geneeskunde ontstaan, bijvoorbeeld de 3000 jaar oude Chinese geneeskunde: acupunctuur, reflexologie, kruiden geneeskunde, enz. De Ayurveda is 3500 jaar oud: aromatherapie, yoga en het chakrasysteem. Het Joodse volk bestaat al langer dan 5000 jaar. Wat is hun bijdrage aan de gezondheid?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah. Daardoor blijft een mens in evenwicht met de natuur. Daar worden geen medicijnen, massages, naalden, kaarsen of aromastoffen bij gebruikt. Ik kijk nergens op neer, maar ik wil hiermee alleen zeggen dat dit soort dingen een aanvullende, mechanische invloed hebben, hoewel er ook een psychologische invloed van uitgaat.

Het is bekend dat er in de Talmoedische geneeskunde allerlei biologische stoffen worden gebruikt. Maar de werkelijk Joodse geneeskunde bestaat uit de innerlijke voorbereiding, die gericht is op het evenwicht van het menselijk wezen in ons, niet op het dier in ons, maar heel precies op de innerlijke mens, op het evenwicht van mijn ego met de natuur, de correctie daarvan. Kabbalah zegt dat ik, iedere keer als ik mijn ego in mijzelf ontdek, mij innerlijk moet afstemmen op het brengen van evenwicht in mijn ego, dat betekent: het ego corrigeren.

Dit gaat op en neer, zoals een boei op het water en ik laat niet af om steeds correctie hierin aan te brengen. Op deze manier bereik ik een ideale, volledige gezondheid.

Hiervoor is echter een uitgebreid systeem van educatief werk nodig, dat vroeger door de Joden werd bestuurd door een omvangrijke educatie en opvoeding. Er was niemand die niet kon lezen of schrijven of niet vertrouwd was met het systeem van zijn organisme, het systeem van de wereld om hem heen, zijn interactie met de maatschappij en de omringende wereld. Alle wetten die in de Talmoed en in andere oude boeken beschreven worden, werden later over de hele wereld geaccepteerd via de Grieken en de Romeinen. Dit zijn allemaal uiterlijke manifestaties van wat door de Joden werd gepraktiseerd.

Maar ik benadruk opnieuw dat de hele geneeskunde is gebouwd op de balans tussen mijn egoïstische ik en de altruïstische natuur, dus op de innerlijke correctie van mijn ik.

Daarom is ‘Heb je naaste lief als jezelf’ de essentiële wet voor fysieke, spirituele, externe en interne gezondheid.

From KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed