De Sleutel Om Het Boek De Zohar Te Bereiken

Vraag: Wat is het verschil tussen Het Boek de Zohar en de ‘Introductie’ tot dit Boek, die we nu zijn gaan bestuderen?

Antwoord: De ‘Introductie’ is een uitgebreid en uiterst belangrijk commentaar voor mensen die Het Boek de Zohar willen leren kennen, zelfs als zij daar nog niet aan toe zijn. Door deze ‘Introductie’ komt een mens in ieder geval verder. Als hij dit bestudeert, zal hij later verder kunnen gaan met het bestuderen van Het Boek de Zohar, hoewel Het Boek de Zohar veel moeilijker is dan de ‘Introductie’.

Er zijn grote ondersteunende krachten in de ‘Introductie’. De ‘Introductie’ is zo opgebouwd, dat een mens die dit bestudeert zachter wordt en een vorm krijgt die geschikt is om de diepte van Het Boek de Zohar in te gaan. Iemand krijgt een beeltenis die geschikt is voor Het Boek de Zohar. Dat komt omdat alles voorbereiding vereist en de ‘Introductie’ reikt ons dit aan.

Ik heb het met Rabash bestudeerd en hij zei dat de ‘Introductie’ het hele Boek de Zohar bevat. We zullen in de toekomst ontdekken wat dit betekent.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/1/13, The Book of Zohar, Introduction “The Rose”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: