De Schepper Leren Kennen Wordt Een Gedachte Genoemd

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is een gedachte?

Antwoord: Een gedachte is het punt van verbinding tussen het schepsel en de Schepper. Het is een speciale behoefte waardoor het schepsel hoger kan komen. Enerzijds is het een fysieke behoefte omdat een mens zich hulpeloos voelt, niet weet wat hij aan moet met zijn leven en hoe hij zijn leven op orde moet krijgen. Alles begint bij gewone aardse, fysieke problemen. Maar als het een mens lukt om deze problemen te boven te komen zonder ze te negeren, maar ze ziet als een middel, geven ze de infrastructuur van waaruit hij kan opstijgen naar de Schepper en Hem kan danken omdat Hij hem wakker gemaakt heeft.

Als een mens wil weten wat de juiste intentie is en de juiste houding naar alles wat er gebeurt, betekent dit, dat hij dringend vraagt om een gedachte. Hij brengt zijn fysieke punt van onvolkomenheid naar Bina door niet voor zichzelf te vragen, maar door te vragen waarheen dit hem wil leiden in de verbinding met de Goddelijke Aanwezigheid: hoe kan hij de Schepper leren kennen door middel van deze onvolkomenheden. De Schepper leren kennen wordt al een gedachte genoemd.

Dit zwarte punt wordt op deze manier Nukva voor Hochma, dit betekent dat het ingelijfd wordt in Bina dat onderscheidingsvermogen eist. Deze onvolkomenheid dwingt Abba ve Ima (Moeder en Vader) tot een Zivug (copulatie) en tot de geboorte van het toekomstige menselijke wezen, op het volgende niveau.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/14/13, The Book of Zohar – Introduction

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: