Kom, Zie, Onthul …

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat betekent eigenlijk de ‘onthulling van de Schepper’?

Antwoord: De Schepper (Bore) betekent: ‘Kom en zie’ (Bo-re) en dat betekent: onthulling.

Hoe kunnen we Hem naderbij komen? Dat kan alleen door samensmelting. We zijn bijvoorbeeld met tien verschillende mensen bij elkaar. Als we geleidelijk aan samen tot één man worden (één man met één hart), komen we tot een punt waarop we één geheel worden. Dan onthullen we de Schepper, ’Re’ betekent ‘onthulling’.

Anders gezegd, de Schepper onthult Zichzelf in een gezamenlijke Kli (vat), in een eigenschap van Hem, die voor ons nieuw is. Wij ‘scheppen’ de Schepper. Wij ‘bouwen’ Hem uit tien, twintig, duizend verschillende punten. Het maakt niet uit hoeveel punten bij de samenvoeging tot één geheel betrokken zijn.

We hebben bijvoorbeeld een structuur die uit veertig mensen bestaat, deze structuur noemen we ‘als één’. Dit is de Schepper. Met andere woorden, door een meervoud tot ‘één’ te verenigen, komen we tot het gevoel van ‘de Schepper’. We kunnen de Schepper alleen in deze vorm voelen, daarom wordt Hij ‘Bo-Re’ genoemd.

Wij kunnen dit alleen in onze eigenschappen voelen. We voelen de wereld nu in onze egoïstische eigenschappen. Maar als wij werken aan de verandering van onze op onszelf gerichte, gebroken en geschonden eigenschappen en ze bij elkaar brengen en met elkaar verenigen, wordt het ons mogelijk om ‘Een Geheel’ te ervaren, Eenheid, en dat is ‘de Schepper’.

Vraag: Onthullen we de Schepper ook aan de 99%?

Antwoord: Wij onthullen de Schepper in het belang van iedereen die zich buiten ons bevindt. De Schepper kunnen we alleen ontdekken in de eigenschap van geven, daarom werken we eraan om onze onderlinge verbinding te versterken en het belang van onze eenheid te vergroten, dat belangrijker te maken dan ons egoïsme.

Als wij boven ons egoïsme uitstijgen, boven ons eigenbelang uit, verenigen we ons tot één gezamenlijk, spiritueel lichaam, dat noemen we een ‘Partzuf’.

Dit is nu precies de plaats waar wij de eenheid onthullen die wij ‘de Schepper’ noemen.

From the European Convention 3/22/13, Lesson 2

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: