“Kapitalisme En Democratie Zijn Niet Compatibel Op Internet”

Dr. Michael LaitmanOpinie (Robert McChesney), hoogleraar communicatie, auteur van Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy: “Als het over kapitalisme gaat, wordt daar meestal de ‘vrije markt’ mee bedoeld, wat als een gunstige zaak wordt gezien, bijna als synoniem voor democratie,” zo schrijft McChesney. “Maar het ‘kapitalisme zoals het in werkelijkheid bestaat’ strookt niet met de vrije markt- ‘catechismus’ of met democratie,” zo schrijft hij, “de crisis van onze tijd bestaat uit een vorm van kapitalisme die de democratie ondermijnt.”

“Het Internet is veranderd van een niet-commerciële, publieke ruimte, waar velen in het begin van droomden, in iets wat gecommercialiseerd, auteursrechtelijk beschermd, gepatenteerd, geprivatiseerd, gecontroleerd op gegevens en gemonopoliseerd is,” zo schrijft McChesney.

“Als onderdeel van dat proces is online reclame zodanig veranderd, dat eerdere opvattingen over privacy niet gehandhaafd worden en de regering controle maatregelen hanteert die vroeger ondenkbaar waren. Grote telecommunicatie- en entertainment bedrijven die voorheen kwetsbaar leken te zijn vanwege Internet, floreren nu door hun invloed op een ‘corrupt’ beleidsvormingsproces”.

“De Internet-reuzen die in de afgelopen twee decennia groot zijn geworden, hebben niet zo’n progressieve kracht als sommigen denken, zij floreren als gevolg van hun alleenrecht, uitbuiting, overheidsbeleid en subsidies,” zo zegt hij. …

Dit boek komt nu uit, schrijft McChesney, omdat hij ziet dat het Internet zich nu tot een belangrijk punt heeft uitgekristalliseerd. “Wij bevinden ons in een positie, in een aantal opzichten voor het eerst, waarin het zinvol is om gebruik te maken van de Internet ervaringen en de schijnwerper te richten op hypermoderne issues waar onze maatschappij mee te maken heeft,” schrijft hij.

“We bevinden ons nu ook in een betere positie om te begrijpen welke besluiten er kunnen worden genomen, die mogelijkerwijze bepalend zullen zijn voor de toekomst van het Internet en de invloed van het Internet op de vorming van de maatschappij,” schrijft hij in het boek.

“Enkele beleidsvoorschriften: als basisrecht breedband gratis beschikbaar stellen voor iedereen, strikte regelgeving inzake reclame en een duidelijke vermindering of afschaffing van de fiscale afschrijving van reclame als het een zakelijke rekening betreft, een zware regulering van digitale ‘natuurlijke monopolies’ of een conversie daarvan tot non-profit diensten, grote publieke investeringen in journalistiek, neutraliteit van het net, strikte privacy regelgeving die online activiteiten net zo privé maken als correspondentie via e- mail, krachtige juridische maatregelen tegen de militarisering van het Internet en het gebruik ervan voor ongeoorloofd toezicht.”

Mijn commentaar: Het Internet is een weergave van de moderne samenleving en al onze gebreken zien we uitvergroot op het net omdat de toegang gratis is, men kan onmiddellijk reageren is en onbeperkt verspreiden wat men wil. Zolang we onszelf niet gaan veranderen zal ons Internet ook niet veranderen. Alle pogingen daartoe zullen dus tevergeefs zijn.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: