In Het Lichaam En Er Bovenuit

Vraag: In welk opzicht verschilt de integrale methode van Oosterse meditaties, die men gebruikt om te proberen om in harmonie met de natuur te komen?

Antwoord: Oosterse meditaties zijn gebaseerd op het verminderen van het ego: minder ademhalen, minder horen, minder eten. Door op deze manier afstand te doen van de wereld, maakt een mens zijn ego kleiner en lijkt het alsof hij een onderdeeltje wordt van de wereld, hij keert terug naar de animale staat. Met andere woorden, hij komt juist in zijn lichaam.

In tegenstelling daarmee komen we met onze methode juist boven ons lichaam uit. Wij willen onze gevoelens versterken en ons bewustzijn vergroten, vooral dankzij het integrale aspect.

Hoe paradoxaal het ook moge klinken, Oosterse psychologen spreken over de verlichting van een mens, maar eigenlijk komt hij op een zo laag niveau dat hij zelfs niet kan ademen, eten of iets anders doen. En wat het belangrijkste is, zulke mensen maken zich los van de wereld om daar als individu, ergens in een eigen hoekje, mee aan het werk te gaan. Dus deze praktijk is niet geschikt voor onze wereld, want het gaat al met al alleen maar over ontspanning, een psychologische oefening.

Het systeem van integrale educatie spreekt over de integraliteit van de natuur en van de mensheid in die natuur: dit is de enige manier waarop je samen met de gehele mensheid in één alomvattend beeld kunt worden geïntegreerd, dat kan een mens niet alleen. Je moet tenminste een kleine groep vormen en daarna ga je begrijpen dat je je verder moet ontwikkelen, omdat dit de enige manier is om alle problemen te overwinnen.

Je begint te zien dat er in de natuur een plan voor onze ontwikkeling aanwezig is. En dit plan leidt ons met opzet naar een enorm groot ego dat zich in de loop van duizenden jaren in ons ontwikkeld heeft, zodat wij zouden gaan begrijpen dat wij daar vanaf moeten, er bovenuit moeten stijgen: niet om het te vernietigen, maar wel om er bovenuit te komen! Dat is het geheim van ons systeem.

From a Talk on Integral Education 4/2/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed