Het Doel Van Het Leven Is De Onthulling Van De Schepper

Dr. Michael LaitmanIn onze Conventies verhelderen we altijd het onderwerp ’Er is geen Ander dan Hij’. Het is een heel belangrijk onderwerp, want het opent voor ons de essentie van de Wijsheid van Kabbalah, dat wil zeggen de methode voor de onthulling van de Schepper, de enige Kracht die in de gehele schepping werkzaam is.

Er bestaat absoluut niets behalve deze Kracht. Alles wat er nog meer is, wordt door deze Kracht voortgebracht, ontwikkeld, aangespoord en bestuurd. Alles is afhankelijk van deze Ene Unieke Kracht. Het maakt geen verschil of wij er de naam ‘Natuur’ of  ‘Schepper’ aan geven, alles wordt erdoor geschapen en bestuurd, het is Eén Enkele Kracht.

In tegenstelling tot andere delen van de natuur (het minerale, vegetatieve en animale), heeft de mens een doel, een opdracht, een bestemming en hij moet dit alles bereiken: deze Kracht ontdekken en voelen. Het waarnemen van deze Kracht en de onthulling ervan vindt plaats volgens de basiswet van de natuurkunde, de wet van gelijkvormigheid; in de mate waarin onze eigenschappen gelijkvormig zijn aan die van de Schepper, voelen we Hem, worden we een deel van Hem en smelten we met Hem samen.

De Schepper pusht ons voorwaarts naar deze staat, zodat wij Hem zullen bereiken. Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in het begin van de schepping en gaat door tot het einde, totdat wij Hem volledig ontdekken. Wij beginnen aan het pad van de onthulling en het bereiken van de Schepper terwijl wij in onze wereld zijn.

Onze wereld verbergt de Schepper voor ons.

De Schepper beïnvloedt deze wereld. Hij beïnvloedt ons en als wij Zijn invloed correct opvatten als essentieel om Hem te bereiken vanuit ons innerlijk en vanuit deze wereld, bewegen we ons voorwaarts naar de Schepper. De Wijsheid van Kabbalah is aan ons gegeven om ons af te stemmen op de onthulling van de Schepper, door de buitenste schil van onze wereld heen.

Als we de Schepper onthullen, bereiken we onze Bron, onze Oorsprong, de staat van eeuwigheid en perfectie. We kunnen ons zodanig van ons lichaam losmaken, dat ons lichaam (getekend als een punt waar vanuit we Hem bereiken, het punt in het hart) en onze wereld plotseling verdwijnen.

We gaan voelen dat er in dit alles één Schepper is, één Hoog Licht. Alles wat wij daarvoor hebben ervaren als ons lichaam, de vijf zintuigen, waardoor we onszelf en de wereld voelden, lijkt op te lossen, te verdwijnen, en daardoor zien wij het ene Hoge Licht.

Dit is de staat die we moeten bereiken. Deze staat is heel concreet, veel concreter dan onze ‘íllusoire’ wereld. Het artikel ‘Er Is Geen Ander Dan Hij’ vertelt ons hoe wij moeten handelen om dit te bereiken.

From the European Convention 3/23/13, Lesson 3

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed