Er Blijven Alleen Kabbalisten Over …

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is het verschil tussen speciale mensen (componisten, wetenschappers, architecten, kunstenaars, uitvinders, schrijvers, enz.) en de massa? Waarom worden sommige mensen met een talent geboren en anderen niet?

Antwoord: De gehele mensheid is in niveaus onderverdeeld, door de kracht van het ‘punt in het hart’, het streven naar het Licht, de Schepper. Degenen in wie deze tendens duidelijk is, worden Kabbalist en degenen in wie deze tendens minder is, ‘worden’ getalenteerd, omdat ze onbewust en intuïtief de innerlijke wetten van de Hogere Natuur voelen en ernaar streven om ze vorm te geven in wat ze creëren of uitvinden. De massa voelt zich geroepen om uit te voeren wat zij zeggen, van hen te leren en hen te bewonderen. In onze tijd zullen ‘getalenteerde’ mensen verdwijnen en blijven er alleen Kabbalisten over…

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed