Daily Archives: april 17, 2013

Een Menselijk Wezen Is Dat Wat Innerlijk Aanwezig Is

Dr. Michael LaitmanVraag: Er bestaan verschillende niveaus van verlangen in een mens. Hoe moet je ze ordenen?

Antwoord: In het algemeen gesproken, meten we dingen aan de hand van de Lichten die de kelim (vaten) binnenkomen als ik mijn ego overwin. Ik wil immers helemaal niet in verbinding met anderen zijn. Ik wil ze niet eens zien, maar ik overwin mezelf en ontvang, ‘koop’ het verlangen van de ander, net zoals de Hogere dat doet met de lageren om hen MAN (een verzoek om correctie) aan te reiken en MAD te laten ontvangen (het antwoord op dit verzoek), het aan hen door te geven. Zo ontwikkel ik me door voor anderen de rol van de hogere te spelen.

Vraag: Hoe gaat dit in zijn werk? In onze wereld wordt een koe geen mens en er groeien geen bladeren uit rotsen…

Antwoord: Stel je iemands leven voor: Hij heeft de middelbare school afgemaakt en gaat naar de universiteit, wordt ingenieur, daarna wetenschapper en ten slotte krijgt hij van iedereen erkenning. Als we naar zijn lichaam kijken, gebeurt echter het tegenovergestelde, want op den duur raakt hij uitgeput. Ooit had hij een flinke bos haar en nu is hij kaal, ooit was hij krachtig en gezond en nu is hij ziek.

We kunnen niet zien wat er op menselijk niveau is toegevoegd omdat hij dat van anderen heeft gekregen. In onze wereld is het onmogelijk om dat te zien, omdat wij ons hier allemaal in onze fysieke vorm bevinden, de mens in ons is ons innerlijke niveau.

Om hier naar toe te stijgen moet je je met anderen verbinden, met de vrienden, tegen je wil en je weerstand in. Daarvoor moet ik boven mijn ego uitstijgen en ten behoeve van anderen gaan handelen. Dan ga ik de ander voelen en kan ik zijn verlangens ontvangen. Zo maken we de verbinding tussen de Hogere en de lagere, kan ik mij ontwikkelen en het Licht, de vervulling, aan hem doorgeven.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 4/11/13, “Introduction to The Book of Zohar

Er Blijven Alleen Kabbalisten Over …

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is het verschil tussen speciale mensen (componisten, wetenschappers, architecten, kunstenaars, uitvinders, schrijvers, enz.) en de massa? Waarom worden sommige mensen met een talent geboren en anderen niet?

Antwoord: De gehele mensheid is in niveaus onderverdeeld, door de kracht van het ‘punt in het hart’, het streven naar het Licht, de Schepper. Degenen in wie deze tendens duidelijk is, worden Kabbalist en degenen in wie deze tendens minder is, ‘worden’ getalenteerd, omdat ze onbewust en intuïtief de innerlijke wetten van de Hogere Natuur voelen en ernaar streven om ze vorm te geven in wat ze creëren of uitvinden. De massa voelt zich geroepen om uit te voeren wat zij zeggen, van hen te leren en hen te bewonderen. In onze tijd zullen ‘getalenteerde’ mensen verdwijnen en blijven er alleen Kabbalisten over…

Alle Problemen Samen Oplossen

Dr. Michael LaitmanVraag: In de vrouwen groep ontbreekt het soms aan wederzijdse warmte en ondersteuning, als gevolg daarvan zijn de verhoudingen tussen de vrouwen niet altijd vriendelijk. Wat kunnen we hieraan doen?

Antwoord: Ten eerste, dit is iets in de vrouwelijke natuur. Tussen vrouwen bestaat een natuurlijke competitie, in tegenstelling tot een kunstmatige competitie tussen de mannen. Bij mannen moet er een of andere specifieke reden zijn om onderlinge competitie te gaan voelen. Bij vrouwen ligt dat anders, de natuur zorgt ervoor dat zij met elkaar strijden en daarom moeten we hen regelmatig kalmeren.

Bij ons, mannen, lossen vrouwen de problemen op die betrekking hebben op vooruitgang, terwijl het bij problemen tussen vrouwen, die moeten worden opgelost, juist gaat over achteruitgang. Wanneer er allerlei conflicten tussen hen ontstaan, betekent dat dus achteruitgang. Conflicten tussen mannen ontstaan meestal door schommelingen die veroorzaakt worden door de invloed van het Licht, door de ervaring van spirituele vooruitgang als de Hogere Invloed botst met ons egoïsme, maar niet omdat de mannen problemen met elkaar hebben. Conflicten tussen vrouwen komen voort uit hun interacties op het materiële niveau. Dus, wij mannen moeten hen hiermee helpen, terwijl zij de mannen weer moeten helpen.

From the Virtual Lesson 04/07/2013