Daily Archives: april 5, 2013

Wat Ligt Er Voor Ons?

Dr. Michael LaitmanWe verwachten een proces waar geen einde aan komt en daarin zullen grote lokale conventies plaats vinden. Op 10,11 en 12 mei is er een conventie in de VS, in New Jersey, in juni is er een congres in Krasnoyarsk, Rusland. In juli in St. Petersburg, in augustus is er een conventie in Europa en in september beginnen de feestdagen in Israel … kortom, elke maand is er in een ander land een grote conventie.

Ik zie al deze meetings, evenals de studie en onze workshops niet als losstaande gebeurtenissen, maar als een ononderbroken, doorgaand, vloeiend proces waarin wij onder ‘druk’ staan om de Berg Sinai te bereiken en ons daar met elkaar te verenigen. We moeten alle fasen verduidelijken en er dan innerlijk doorheen gaan; dit zal natuurlijk gepaard gaan met veel innerlijke uitbarstingen en explosies, tegelijkertijd moeten we op het goede spoor blijven om zo uiteindelijk de nieuwe, spirituele kli (vat) te ontdekken, een nieuw leven.

Begrijp goed dat we innerlijk moeten sterven en opnieuw geboren moeten worden. We moeten opnieuw geboren worden ten aanzien van ons perspectief op het leven en de wereld, van alle waarden die wij nastreven, ten aanzien van educatie, cultuur, werkelijk alles. We moeten veranderen, op weg naar een onbekende bolvorm, ons afstemmen op een dimensie waar we nu geen voorstelling van hebben.

Daar hebben we een sterke, collectieve kracht voor nodig en een doorgaand, zich ontwikkelend proces. Wat er ook gebeurt, we moeten ons alleen met correctie bezig houden. Wij zullen de ‘tien plagen van Egypte’ ontdekken en op die manier moeten we van Moses leren hoe we daarmee om moeten gaan. De Torah noemt hem ‘de nederigste van allen’. Dit betekent een vreselijk lijden en daar bovenuit dankbaarheid en vreugde. Kijk maar hoeveel problemen het volk Israel hem heeft bezorgd in de woestijn.

Samen zullen wij al deze stappen nemen…

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 4/2/13

“De Wraak Van Marx”

Dr. Michael LaitmanOpinie (Michael Schuman, correspondent voor de TIME en auteur van The Miracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth): “Nu de wereldeconomie zich in een langdurige crisis bevindt en werknemers over de hele wereld gebukt gaan onder werkloosheid, schulden en stagnerende inkomens, kan de bijtende kritiek van Marx op het kapitalisme – namelijk dat het systeem op zichzelf onrechtvaardig en zelfdestructief is – niet gemakkelijk worden genegeerd. De theorie van Marx houdt in dat het onvermijdelijk is dat door het kapitalistische systeem de massa armer wordt, omdat de rijkdommen in de wereld in handen komen van een kleine groep hebzuchtige mensen, waardoor economische crises en verhoogde conflicten tussen de rijken en de arbeidersklasse veroorzaakt zouden worden. …

“Werknemers kunnen gemeenschappelijke problemen hebben, maar ze zijn niet in staat om ze samen op te lossen. … “Demonstranten,” zegt Jacques Rancière, een expert in het Marxisme aan de Universiteit van Parijs, “hebben niet de intentie om het kapitalisme te vervangen, zoals Marx had voorspeld, maar alleen om het te hervormen.”

“Dit laat een angstwekkende mogelijkheid open, namelijk dat Marx niet alleen de gebreken van het kapitalisme heeft ingezien, maar ook het resultaat van deze gebreken. Als beleidsmakers geen nieuwe methoden ontdekken om eerlijke economische kansen te garanderen, kunnen de werknemers van de wereld zich alleen nog maar verenigen. Wellicht kan Marx dan toch nog wraak nemen.”

Mijn commentaar: En er zal een Spaanse, Griekse en vervolgens een Europese “Lente” komen, daarna die van de VS … als de methode van correctie van mensen en de samenleving niet geaccepteerd wordt.