Zich Verbinden Met De Hogere Door De Verbinding Met Gelijken

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we innerlijk de juiste kelim (vaten) voorbereiden, zodat we zullen kunnen horen wat de hogere zegt?

Antwoord: Om de hogere te kunnen horen moet je je verbinden. Malchut van Atzilut wordt Knesset Israel (de samenkomst van Israel) genoemd want allen die ernaar verlangen om ‘rechtstreeks naar de Schepper’ te gaan komen samen – Yashar-El (Israel).

Zij verbinden zich allemaal in Malchut van Atzilut en dan brengt Malchut van Atzilut een gebed (MAN) omhoog naar Zeir Anpin, en samen stijgen ze dan verder omhoog, zoals een grote broer naar vader en moeder (de hogere AA). Dit vindt op alle niveaus plaats, tot in de wereld van Ein Sof (Oneindigheid).

De verbinding met de hogere is dus alleen mogelijk als ik verbonden ben met degenen die aan mij gelijk zijn. Eerst moeten we een ‘samenkomst’, een verbinding creëren, een samenkomst met vrienden. Het belangrijkste is daarbij om je op z’n minst voor één van hen weg te cijferen, daardoor ben je gereed voor de verbinding met de ander.

De term ‘hoger’ bestaat alleen in ons. Wie is de leraar: ‘rav’ (‘groot’ in het Hebreeuws)? Hij bestaat alleen in het centrum van de groep. Als je aan een leraar buiten het centrum van de groep denkt, wordt hij geen ‘rav’ genoemd, maar alleen een leraar, een wetenschapper of een wijze man. Zo iemand wordt geen gids.

Een gids is iemand die je de weg wijst. Hij is iemand die zich in het centrum van de groep bevindt en zegt: “Jullie moeten je allemaal met elkaar verbinden rondom dit midden.”

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/1/13, Shamati #25

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: