Treed Toename met Vreugde Tegemoet

Dr. Michael LaitmanVraag: Komt er genoeg Haman (egoïsme) in ons naar boven om de groep in ons hart te blijven dragen en te handelen met het doel om de Schepper vreugde te brengen?

Antwoord: Nee, het is niet genoeg. We moeten nog steeds heel veel egoïsme aan onszelf toevoegen. Het zal toegevoegd worden in de mate waarin wij ons betrokken voelen bij onze onderlinge verbinding en bij disseminatie (verspreiding van Kabbalah), maar het meest bij de verbinding.

Het egoïsme dat we nu nodig hebben is het egoïsme dat we tussen ons zullen onthullen als we aan een ronde tafel zitten. Dit egoïsme zal op een zodanige manier werken, dat we elkaar willen afwijzen. We zullen niet aan gezamenlijke activiteiten willen meedoen, we zullen het niet met elkaar eens zijn, misschien zullen we zelfs van elkaar vervreemden. En dit is nu juist het egoïsme dat we nodig hebben.

Het moet nog groeien. Maar het zal alleen toenemen als we begrijpen hoe we ermee om kunnen gaan en het met vreugde tegemoet treden.

From the Fundamentals Lesson 2/24/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed