Het Licht Van De Zevende Dag

Dr. Michael LaitmanToen rustte het volk op de zevende dag. En het Huis van Israël noemde het Manna, het was als korianderzaad, het was wit en de smaak ervan was als honingkoeken. (De Torah, Exodus, BeShalach 16:30 – 16:31)

Zaterdag (Shabbat) is een speciale staat nadat wij in de zes voorafgaande dagen (staten) ons egoïstische verlangen corrigeren en zo dichterbij de verwerkelijking van de correcte vorm komen. Totaal zijn er vijf niveaus van egoïsme die we moeten corrigeren. Op de zesde dag vindt daarvan een vermenging, een mix, een verbinding tot één geheel plaats. Dan ontvangen wij over dit gecorrigeerde, verenigde verlangen, het Licht. Dit Licht is Shabbat.

Maar ik corrigeer mijn egoïstische eigenschappen niet zelf, het Licht corrigeert ze. Er is een Licht dat naar mij toekomt om in mij de eigenschappen van de eerste dag te corrigeren, vervolgens van de tweede, derde, vierde en vijfde dag. Op de zesde dag daalt er een speciaal Licht neer dat dit alles samenbrengt, het resultaat daarvan is één enkel, gemeenschappelijk, altruïstisch verlangen, de gemeenschappelijke eigenschap van geven, waarin ik op de zevende dag vervulling ontvang. Dus zes dagen lang vindt er zuivering van de kli (vat) plaats waarin later het Licht kan binnenkomen. Dit Licht, dat de zuivere kli vervult, vertegenwoordigt de zevende dag.

Vraag: Waarom wordt de smaak ervan ‘manna’ genoemd?

Antwoord: Omdat er altijd beweging plaatsvindt onder invloed van onze voortdurende hunkering naar Boven om het Licht van Correctie te ontvangen en vervolgens het Licht van Vervulling.

Vraag: Waarom staat er geschreven dat ‘de smaak ervan was als honingkoeken’?

Antwoord: Dit is een nogal onduidelijke beeldspraak. Het betekent geen honing, maar het egoïsme dat verzacht wordt door de correctie die in werking treedt om tot geven te komen en dit wordt door deze maaltijd weergegeven. Soms krijgt het de naam ‘stier’ en ook wel ‘walvis’ (Leviathan), enz. We spreken hier over spirituele wortels die op deze manier in onze wereld zichtbaar worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/4/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed