De Oorzaak Van Het Verschil Tussen Mannelijk En Vrouwelijk Gedrag

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Indian Express): Vrouwen gedragen zich anders dan mannen omdat hun hersenen op een compleet unieke wijze samengesteld zijn, volgens een pas verschenen boek.

Neurowetenschapper Daniel G. Amen legt uit in zijn nieuwe boek, Unleash The Power Of The Female Brain, dat mannen en vrouwen even slim zijn, maar iedere sexe gebruikt andere delen van het brein om problemen op te lossen of doelen te bereiken.

“Vrouwen kunnen beter zorgvuldig inpakken voor een vakantie met het gezin, omdat ze meer hersencellen hebben in de prefrontale cortex, het gebied dat inschatting, planning en nauwkeurigheid regelt,” zo zei hij.

“Tijdens een crisis kunnen mannen heftiger reageren en neigen naar kwaadheid. Dit kan komen doordat een deel van hun brein, de amygdala, dat angst en boosheid regelt, veel groter is dan bij vrouwen, volgens het boek.

“Het menselijk brein is samengesteld uit grijze stof (hersencellen) die het denken regelt en witte stof (de verbinding tussen de cellen), die de verschillende delen van het brein met elkaar verbindt.

Studie heeft aangetoond dat de grijze en de witte stof bij mannen op een andere manier verdeeld is dan bij vrouwen, dit heeft een enorm grote invloed op de wijze waarop zij zich gedragen, aldus G. Amen.

“Omdat mannen meer grijze stof hebben in het gedeelte van de hersenen dat de intelligentie regelt, hebben ze de neiging om een taak aan te pakken vanuit één focus en geen rekening te houden met andere factoren die een vrouw belangrijk kan vinden.

“Anderzijds hebben vrouwen meer witte stof in het hersengedeelte dat de intelligentie regelt, dat verklaart waarom vrouwen bij het aanpakken van een probleem rekening houden met veel aspecten tegelijkertijd, zo zei hij.

“Het is ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen veel meer cellen hebben in het deel van het brein dat empathie regelt, daardoor huilen zij vaker als zij een zielige film zien.

“De structuur en het functioneren van het vrouwelijke brein is uniek, het geeft een vrouw een grote voorsprong als het om intuïtie gaat.

“Scans laten zien dat vrouwen de rechterkant van het brein gebruiken als zij denken, dit deel heeft specifiek met emoties te maken. Daardoor kan een vrouw veel beter bepaalde signalen opvangen, zoals lichaamstaal of een bepaalde toon van spreken, wat bij een man kan ontbreken.

“Scans bevestigen dat vrouwen grotere gebieden in de hersenen hebben die te maken hebben met intuïtieve gevoelens, daardoor kunnen zij eerder aanvoelen wat anderen denken en op basis van intuïtie tot een conclusie komen.

“Vrouwen vinden het gemakkelijker om sterke negatieve gevoelens in de hand te houden, omdat het deel van het brein dat boosheid en agressie regelt bij een vrouw in de regel groter is dan bij een man,” zo zei de schrijver.

“Hersenscans laten ook zien dat een vrouw die zich agressief voelt eerder tot een verbale aanval overgaat – waarbij ze het uiterst actieve talengedeelte van haar brein gebruikt – dan tot fysieke agressie.

“Over het algemeen hebben vrouwen een lagere hoeveelheid serotine in de hersenen dan mannen, lage hoeveelheden worden normaal gesproken gekoppeld aan overactiviteit in de delen van het brein die met bezorgdheid te maken hebben, zo beweert het boek.”

Mijn commentaar: Kabbalah legt uit dat mannen afkomstig zijn van ZA en vrouwen van Malchut. Dit geeft duidelijkheid en legt uit dat we perfectie in de wereld kunnen bereiken door volledige wederzijdse complementariteit tussen mannelijk en vrouwelijk en hoe we dit kunnen bereiken.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed