Chronische Stress: Een Oproep Tot Actie!

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Los Angeles Times): “Met nog tientallen jaren in het verschiet op de arbeidsmarkt, ligt meer dan de helft van de millennials ’s nachts te piekeren, volgens een studie.

“Deze 18 – tot 33-jarigen vertonen op het ogenblik meer stress dan de oudere generaties, zo concludeerde de Amerikaanse psychologische Assn in haar nieuwe onderzoek. Iets meer dan 50% deelde mee dat hun slaap door zorgen in de afgelopen maand ernstig verstoord werd.

“Deze zware economische tijden vragen veel te veel van jonge mensen, met de grote zorgen over werkzekerheid neemt hun stressniveau toe. En geen wonder: het werkloosheidspercentage van deze groep bedraagt 13,1%, ruim boven het gemiddelde van het land, namelijk 7,8%. …

“Bijna 40% van millennials deelde mee dat hun stressniveau in het afgelopen jaar omhoog geschoten was, vergeleken met 33% van de baby boomers en 29% van de 67- jarigen en ouder.

‘Misschien waren – volgens deze studie – jonge mensen meer geneigd om in de vorm van boosheid en ongerustheid te reageren door hun relatieve onervarenheid met de arbeidswereld.”

Mijn commentaar: Dit is slechts het begin van een ander groot Amerikaans probleem: een grote teleurstelling in het kapitalisme en in de samenleving van grote en gelijke kansen: de ineenstorting van de Amerikaanse droom. Er is een dringende noodzaak om de gehele bevolking op te nemen in het ‘proces’ van zelfcorrectie door het bevorderen van een juiste perceptie van de nieuwe wereld en de maatschappij. Anders zal alle energie van de massa op vernietiging gericht zijn.

Een samenleving kan niet aan zijn lot worden overgelaten, Er moet voor gezorgd worden zoals voor een kind. Dit land moet iedereen het gedrag in de omstandigheden van de nieuwe wereld laten bestuderen: het milieu (klimaat), onze natuur (de wetten van de samenleving) en de vereiste verandering in de houding van de mens naar zijn omgeving (de persoonlijke correctie).

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: