Verspreiding In Plaats Van Hulp

Dr. Michael LaitmanOpinie (Oxfam): “De 100 rijkste mensen in de wereld hebben vorig jaar genoeg verdiend om in viervoud een einde te maken aan de extreme armoede van de armste mensen, zo heeft Oxfam megedeeld.

“Het goede doel beweert dat een ‘explosie van extreme rijkdom’ een belemmering vormde om de armoede aan te pakken, zo werd medegedeeld in een briefing die voorafging aan het Wereld Economisch Forum in Davos (januari 2013) in Zwitserland.

“De kosten van de ongelijkheid zijn als volgt vrijgegeven: “Hoe rijkdom en een extreem inkomen ons allen pijn doet”. Oxfam deelde mee dat het netto inkomen van de 100 rijkste mensen vorig jaar 240 miljard Amerikaanse dollar bedroeg.

“In tegenstelling daarmee leven mensen in ‘extreme armoede’ van minder dan 1,25 dollar per dag, het goede doel heeft de wereldleiders opgeroepen om zich te committeren aan het verminderen van de ongelijkheid tot het niveau dat we het laatst hebben gezien in 1990.”

Mijn Commentaar: Goede doelen kunnen de situatie niet corrigeren, wat bestemd is voor de hongerende bevolking draagt niet bij tot de ontwikkeling van de bevolking, maar leidt eerder tot achteruitgang, omdat het niet gepaard gaat met integraal onderwijs. Dus zelfs als alle rijken hun rijkdom hadden gedeeld met alle armen, zou de wereld er niet beter op zijn geworden. Integendeel, de situatie zou alleen maar ernstiger geworden zijn.

Totdat wij de diepste oorzaak van onze problemen wegnemen – onze egoïstische natuur – zullen al onze egoïstisch acties altijd tot een negatief resultaat leiden. Het enige probleem is dat de actie ver verwijderd is van het resultaat en dat wij de verbinding daartussen niet zien. We moeten eerst onze hulp combineren met integrale opvoeding en niet alleen met onderwijs, dan pas kunnen we de ontwikkeling van een mensheid bereiken die zichzelf in de nieuwe wereld kan vestigen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed