Hoe Lang Moeten We Werken?

Dr. Michael LaitmanOnderzoek (van RBC.ru): “In de 20e eeuw was er een brede consensus bij de Amerikaanse bedrijfsleiders over het feit dat het riskant was en te duur om mensen langer dan 40 uur per week te laten werken. Langere werktijden verhogen het risico op letsel en het percentage afkeuringen. De productiviteit zou moeten toenemen door de invoering van nieuwe technologieën en modernisering. Als fabrikanten de werkweek zouden inkorten, zouden hun bedrijven productiever en winstgevender worden …

“Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers die intellectuele arbeid verrichten zelfs geen acht uur per dag productief zijn, maar zes uur …

“Uit onderzoek bij het Amerikaanse leger blijkt dat één uur minder slapen per nacht, per week een niveau van cognitieve achteruitgang veroorzaakt die gelijk is aan een gehalte van 0.10 percentage alcohol in het bloed . …

“Ieder mens in een moderne beschaafde samenleving moet kunnen bestaan met hulp van de voordelen van de beschaving. Anders is het leven zinloos. We zijn bang voor het einde van de wereld, in de wetenschap dat we zelf schuldig zijn aan de rampen die onze eigen natuur heeft veroorzaakt ten gevolge van onze respectloze houding. Een mens moet tijd voor zichzelf hebben.”

Mijn Commentaar: Binnenkort zal er een complete herstructurering van onze opvatting over werk plaatsvinden: werken om onszelf te voorzien van niet meer dan nodig is, ongeveer twee uur per dag, en de rest van de tijd zal worden besteed aan het proces van de correctie van onze natuur – van een egoïstische naar een altruïstische natuur – door de methode van integrale educatie.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: