Dankbaar Voor Het Ontwaken Door Boven

Dr. Michael LaitmanHet innerlijk werk begint als een mens voelt dat er in iedere situatie en overal waar hij is – ongeacht waarin hij zich bevindt met betrekking tot zijn verlangens en gedachten – een ontwaking door Boven is en dat hij zijn antwoord moet toevoegen aan deze handeling van Boven. Eerst wil hij onderscheid maken tussen zichzelf en wat hij voelt en probeert hij te ontdekken wat de Schepper hem nu eigenlijk stuurt, waarom en om welke reden; wat wil Hij daarmee in een mens bouwen? Hij moet duidelijk krijgen wat er in hem gebeurt om zijn natuurlijke reactie te leren onderscheiden van de reactie die hij innerlijk, boven die natuurlijke reactie uit, moet ontwikkelen.

Het antwoord dat een mens boven zijn eigen natuur bouwt, bestaat uit zijn betrokkenheid bij wat er gebeurt én uit de andere helft, hij wordt genoodzaakt om naar de Schepper op te stijgen, want hij weet dat hij het niet alleen kan doen. Maar hij is blij dat hij het deel ontdekt waarbij hij het werk van de Schepper nodig heeft en hij de Schepper als een Partner voelt, als de Verhevene en zijn innerlijke Redder!

Op deze manier ziet een mens een duidelijk doel voor zich en hij begrijpt dat hij verbinding moet bereiken. Dit betekent dat er met de eerste ontwaking, die van de Schepper in de gedachten en het hart van de mens komt, op de juiste manier omgegaan wordt. Het teken dat de toepassing correct is, blijkt uit een verandering in de houding van de mens, deze houding is tegengesteld aan hoe het eerder was, en het blijkt eveneens uit de grote vreugde die hij daarover voelt. Dit betekent dat hij een succesvolle poging heeft gedaan om boven zichzelf uit te stijgen.

Deze vooruitgang vindt plaats door de hogere Kracht die nu in de mens aanwezig blijft. Iedere handeling die we elk moment verrichten wordt op deze manier vervuld als hij door de mens op de juiste manier ontvangen wordt.

From the 1st  part of the Daily Kabbalah Lesson 2/3/13, Writings of Baal HaSulam

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed